Генотипові параметри добору корів української м’ясної породиД. К. Носевич

Анотація


Вивчення генотипових параметрів селекційних ознак дозволяє визначити ефективні методи їх поліпшення. У корів-первісток української м’ясної породи визначали економічне значення, успадковуваність і кореляційні зв’язки живої маси, молочності, віку першого отелення і збереженості телят.

Дослідження провели в масиві корів (n = 316), у тому числі серед 89 пар «мати-дочка». Встановлено, що зменшення віку першого отелення призведе до погіршення молочності корів (r = 0,184) і зменшення їх живої маси (r = 0,221). Аналіз генетичних кореляцій показав, що пізньоспілі матері дають дочок  із більшою живою масою (r = 0,492), гіршою молочністю (r = -0,150) та збереженістю приплоду до відлучення (r = -0,215). Добір же потомків від матерів з високою молочністю дозволяє позитивно вплинути на всі ознаки селекції, окрім збереженості підсисних телят.

З метою встановлення економічного значення ознак використали їх вплив на формування довічної молочності корів із розрахунку на один день життя. Встановлено, що у стаді української м’ясної породи найвище економічне значення має вік першого отелення. Найменше економічне значення – у живої маси корів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Миллс, Ф. Статистические методы [Текст] / Ф. Миллс. – М.: Госстатиздат, 1958. – 799 с.

Нове в оцінці баранів плідників [Текст] / О. І. Горлов, В. М. Туринський, Г. К. Даниленко та ін. // Вісник аграрної науки. – 2004. – №11. – С. 46-49.

Носевич, Д. К. Вплив живої маси корів української м’ясної породи на їх продуктивність [Текст] / Д. К. Носевич //Науковий вісник НАУ. – К., 2007. – Вип. 114. – 131-135.

Снедекор, Дж. У. Статистические методы в применении к исследованиям в сельском хозяйстве и биологии / Дж. У. Снедекор. – М.: ?здательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1961. – 503 с.

Плохинский, Н. А. Наследуемость по отцам [Текст] / Н. А. Плохинский. – Новосибирск: ?зд-во Сибирского отделения АН СССР, 1962. – 40 с.

Угнивенко, А. Н. Молочность мясных коров в зависимости от типа подбора родителей / А. Н. Угнивенко // Зоотехническая наука Беларуси. – 2015. – Вип. 50(1). – С. 172-179.

Угнівенко, А. М. Проблеми отелень у м'ясному скотарстві [Текст] / А. М. Угнівенко, Ю. І. Токар // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2012. – Вип. 179. – С. 107-113.

Albera, A. Definition of a breeding goal for the Piemontese breed: economic and biological values and their sensitivity to production circumstances [Text] / A.Albera, P. Carnier, A. F. Groen // Livestock Production Science. - Vol. 89, Issue 1. – 2004. – P. 66-77.

Fernández-Perea, M. T. Economic weights for a selection index in Avileña purebred beef cattle [Text] / M. T. Fernández-Perea, R. Alenda Jiménez / Livestock Production Science. – Vol. 89, Issues 2-3. – 2004. – P. 223- 233.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.