Промислове схрещування у вівчарстві за участі породи шаролеВ. І. Похил, О. М. Похил, О. В. Лінський, О. Ю. Голинська

Анотація


Наведено дані динамічної зміни живої маси піддослідного молодняка, отриманого за чистопородного розведення та міжпородного схрещування. Одним із методів покращення м'ясного напряму у вівчарстві є промислове схрещування, ефективність якого залежить від поєднувальної здатності вихідного матеріалу. Промислове схрещування дає можливість вдало поєднувати добрі м’ясні якості покращуючої породи з бажаними ознаками (пристосованість до місцевих умов, годівлі, утримання, особливість вовнового покриву та інші) місцевої породи.

Показником повноцінності розвитку молодняка овець в ембріональний період є жива маса за народження. Рівень живої маси за відлучення вказує на розвиток ягнят в період постнатального онтогенезу та молочність матерів.

Дослідженнями встановлено, що отримані помісі у разі схрещування баранів-плідників породи шароле з матками асканійської м'ясо-вовнової породи дніпропетровського типу переважають однолітків (АМД) за інтенсивністю росту і розвитку. Жива маса за народження складає 4, 3± 0,2 кг, що на 4,9 % більше в порівнянні з чистопородними однолітками.

За живою масою в 40-денному віці помісний молодняк по шароле домінує над чистопородними однолітками на рівні 18.2 %, що є суттєвим показником ефективного використання кормів, та їх трансформацію в продукцію з коефіцієнтом росту в межах 2,86-3,22.

Статевий диморфізм за живою масою максимального рівня досягає до 90 денного віку. Помісні баранці за показником маси тіла домінують над ярками від 4,3 % при народженні до 30,7 % – в 90 днів.

Порівняльний аналіз передзабійної живої маси баранців в 120 денному віці вказує на перевагу помісей перед чистопородними однолітками АМД на рівні 35,7 %, що в подальшому забезпечує різницю між групами в масі туші та забійному виході на 5,7 кг та 5,1 % відповідно. 

За показниками забійного виходу помісний молодняк домінує над чистопородним АМД у 4-місячному віці на 5,1% ;в 12 місяців – на 5,0 %.


Повний текст:

PDF

Посилання


Похил, О. М. Якість та хімічний склад м’яса овець різних генотипів [Текст] / О. М. Похил, В. І Похил // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького. – 2013. – Т.15. – № 3 (57). – С. 411-414.

Похил, В. І. Особливості росту і розвитку овець різних генотипів [Текст] / В. І. Похил, О. В. Лесновська // Тваринництво України. – 2013. – №11. – С. 7-10.

Ульянов, А. Н. Рост и разведение чистопородных ягнят северокавказской мясо-шерстной породы и ее помесей с породой тексель [Текст] / А. Н. Ульянов, А. Я. Куликова, А. Ю. Шестаков // Овцы, козы, шерстное дело. – 2001.– №3. – С. 20-21.

Свиридов, В.?. Рост и мясная продуктивность ягнят кавказской породы и помесей от баранов тексель и остфризской пород [Текст] / В. ?. Свиридов, М. Б. Павлов // Овцы, козы, шерстное дело.-2001.-№4.-с.66-68.

Чепур, В. К ?спользование селекционных достижений для формирования конкурентоспособной отросли овцеводства Одесской области [Текст] / В. К Чепур // Вівчарство. -1998. – Вип. 30. – С. 121-122.

Петренко, І. П. Генетико – популяційні процеси при розведенні тварин [Текст] / І. П. Петренко, М. В. Зубець, Д. Т. Вінничук, А. П. Петренко. – Київ, 1997.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.