Методи оцінки ефективності виробництва молока коровами різних генетичних груп в умовах високотехнологічної ферми (частина перша)С. Ю. Рубан, А. В. Перекрестова, В. П. Шабля

Анотація


В умовах сучасного молочного комплексу на 1500 корів  з безприв’язною системою утримання в боксах та годівлею з використанням загальнозмішаних раціонів проведена комплексна оцінка ефективності виробництва молока у тварин різних генетичних груп. Доведено перевагу корів швіцької породи в порівнянні з аналогами вітчизняних української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід.

Для порівняльної оцінки ступеня ефективності розведення вказаних порід було застосовано декілька сучасних методів. На основі співвідношення «вхідного» азоту корму та «вихідного» білка молока – оцінено  зворотну ефективність чистого протеїну –- СECP ( від англ. Cross Efficiency of crude protein), що дало можливість визначити особливості тварин різних генетичних груп. Додатково проведено оцінку конверсії корму та рівня сечовини в молоці. Також визначено ступінь впливу на продуктивні ознаки генотипових та середовищних факторів. Встановлено, що раціон годівлі вірогідно впливає на добовий надій (ступінь впливу η2 = 0,639; рівень вірогідності Р ≥ 0,999), вміст жиру (η2 = 0,368, Р ≥ 0,999), вміст білка  (η2 = 0,093, Р ≥ 0,999), рівень соматичних клітин у молоці (η2 = 0,10, Р ≥ 0,999). Вміст сечовини в молоці позитивно корелює із вмістом білка в молоці: коефіцієнт кореляції r = 0,130 (Р ≥ 0,95). «Сезон року» вірогідно впливає на надій (η2 = 0,087, Р ≥ 0,999), вміст жиру (η2 = 0,161,  Р≥ 0,999), вміст білка в молоці (η2 = 0,044, Р ≥ 0,999), вміст соматичних клітин (η2 = 0,09, Р ≥ 0,999). Швіцькі корови мають більший добовий надій стандартизованого молока (+0,976 кг) і вищу ефективність використання протеїну (+1,7 %) порівняно з українськими чорно-рябою та червоно-рябою молочними породами.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ertl, P. An approach to including protein quality when assessing the net contribution of livestock to human food supply [Text] / P. Ertl, W. Knaus, W. Zollitsch // Animal, 2016. – Vol. 10:11. – P. 1883–1889.

Рубан, С. Ю. Сучасні технології виробництва молока. (особливості експлуатації, технологічні рішення, ескізні проекти) [Текст] / С. Ю. Рубан, О. В. Борщ, О. О. Борщ та інші .– Х.: СТ?ЛЬ ?ЗДАТ, 2017. – 170 с.

Huhtanen, P. Utilization and partition of dietary nitrogen in dairy cows fed grass silage-based diets [Text]/ P. Huhtanen, J.I. Nousiainen, M. Rinne, K. Kytölä, i H. Khalil // J. Dairy Sci, 2008. – Vol. 91/ – P. 3589-3599.

Michael, F. Dairy Efficiency and Dry Matter Intake University of Illinois [Text] / F. Michael, M. F. Hutjens // Proceedings of the 7th Western Dairy Management Conference. March 9-11. 2005. Reno, NV. 71.

Pouya Zamani Efficiency of lactation. Pouya Zamani Additional information is [Electronic recourse] Available at: http://dx.doi.org/10.5772/50772.

Jonker, I. S. Use of milk Urea Nitrogen to improve Dairy Cow Diets [Text] / I. S. Jonker, R. A. Kohn, I. J. Hight // Dairy Sci. 2002. – №85. – P.939-946.

Allen, Yonng. Milk Urea Nitrogen Test (MVN) Utah State university extengion [Text] /Allen Yonng // Desember, 2001. – P.3.

Managing milk components. [Electronic recourse]/ Available at: www. Livestocktrail.illinois.edu/uploads/dairy.net/papers/Hatjens).

Nutrient Requirements of Dairy Cattle [Text] / Seventh Revised Edition, 2001// NATIONAL ACADEMY PRESS.2001. – 381p.

Рубан, С. Ю. Організація нормованої годівлі в скотарстві [Текст] / С. Ю. Рубан, М. В. Василевський. К., 2015. – 136 с.

Меркурьева, Е. К. Генетика с основами биометрии [Текст] / Е. К. Меркурьева. – М.: Колос, 1983. – 424 с.

Шабля, В. П. Ергономічна оцінка процесів приготування та роздавання кормів [Текст] / В. П. Шабля, О. Є. Адмін, І. Ю. Задорожна, Н. Г. Адміна, Є. Ф. Ткач // Вісник аграрної науки. – № 6. – 2014. – С. 68-72.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.