Застосування різних методів визначення прогнозованої передавальної здатності (препотентності) кнурів за комплексом відгодівельних та м’ясних ознакТ. А. Стрижак, М. А. Хватова, А. В. Стрижак, А. А. Гетя

Анотація


В статті наведено аналіз основних досліджень і публікацій з проблеми дослідження явища препотентності у кнурів та висвітлено результати використання нового методу визначення препотентності на основі дисперсійного ієрархічного нерівномірного комплексу. Всього оцінено 4 кнури і 14 маток за 64 нащадками. Розраховано коефіцієнти препотентності кнурів за відгодівельними і м’ясними якостями у разі чистопородного розведення і схрещування.

Визначено силу впливу окремих організованих і випадкових чинників на відгодівельні і м’ясні якості кнурів. Доведено, що окремі кнури здатні краще передавати нащадкам свої продуктивні властивості у порівнянні з іншими кнурами як за чистопородного розведення, так і схрещування.

Шляхом порівняння різних методів ранжування плідників за результатами контрольної відгодівлі їх нащадків з подальшим розрахунком препотентності (передавальної здатності) за комплексом відгодівельних і м’ясних якостей було встановлено хибність застосування традиційної шкали бонітування для визначення індивідуальних рангів. Найбільш об’єктивний і точний результат було отримано, застосувуючи селекційний індекс. Залучення  індексу препотентності до селекційної роботи сприяє підвищенню точності оцінки племінної цінності свиней.


Повний текст:

PDF

Посилання


Довідник зооінженерних термінів [Текст] / під редакцією М. Зубця і П. Остапчука. – Київ: Аграрна наука, 1995. – 182 с.

Рузский, С. А. Племенное дело в скотоводстве [Текст] / С. А. Рузский. – М.:Колос, 1977. – 319 с.

Эйснер, Ф. Ф. Теория и практика племенного дела в скотоводстве [Текст] / Ф. Ф. Эйснер. – К.:Урожай, 1981. – 192 с.

Винничук, Д. Т. Препотентность производителей в молочно-мясном скотоводстве [Текст] / Д. Т. Винничук. – К.:Урожай, 1989. – Вып. 73. – С. 12–15.

Плохинский, Н. А. Биометрия [Текст] / Н. А. Плохинский. – Новосибирск, 1970. – 368 с.

Полковникова, А. П. К вопросу об оценке быков по препотентности [Текст] / А. П. Полковникова // Молочно-мясное скотоводство. – 1965. – Вып. 1. – С. 67–75.

Кравченко, Н. А. Препотентность и методы ее оценки [Текст] / Н. А. Кравченко, Д.Т. Винничук // Молочно-мясное скотоводство. – 1965. – Вып. 1. – С. 55–66.

Солдатов, А. П. Племенная работа в молочном скотоводстве [Текст] / А. П. Солдатов, Л. К. Эрнст. – М.:Моск. рабочий, 1964. – 104 с.

Близнюченко, А. Г. Препотентность-архаизм в современной науке [Текст] / А. Г. Близнюченко // Свинарство. – 2009. – Вип. 57. – С. 33–41.

Манько, О. А. Новий метод визначення препотентності кнурів-плідників [Текст] / О. А. Манько, М. Д. Березовський, П. А. Ващенко // Вісник аграрної науки. – 2008. – Вип 4. – С. 43–45.

Michel, A. Wattiaux Predicted transmitting ability and reliability [Electronic resource] / Babcock Institute for International Dairy Research and Development. Dairy Essentials. – 2011. – P.61-64. Available at: https://federated.kb.wisc.edu/images/group226/52745/de_16.en.pdf

Bicalho, R. C. The effect of sire predicted transmitting ability for production traits on fertility, survivability, and health of Holstein dairy cows [Text] / R. C. Bicalho, C. Foditsch, R. Gilbert, G. Oikonomou // Theriogenology. – 2014. – 81(2). – P.257-265.

Рибалко, В. П. Методика оцінки кнурів і свиноматок в умовах спеціалізованих контрольно-випробувальних станцій [Текст] / В. П. Рибалко // Сучасні методики досліджень у свинарстві. – Полтава, 2005. – С. 26–31.

Гетя, А. А. Оптимізація індексної селекції шляхом удосконалення економічних вагових коефіцієнтів [Текст] / А. А. Гетя, О. І. Лебединський, О. Г. Мороз // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2007. – № 3. – С. 123–126.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.