Гістогенез дермальних структур новостворених генотипів

В. М. Туринський, В. І. Похил, О. В. Лінський

Анотація


Наведено результати гістологічних досліджень розвитку дермальних структур придніпровської м’ясної породи овець та їх динамічність змін у молодняка різних статевих груп.

Вивчалась динаміка морфоутворюючих процесів шарів дерми в залежності від статі та віку овець придніпровської м’ясної породи. Встановлено загальні закономірності формування шарів дерми в постнатальному онтогенезі молодняка, а отримані результати  підтверджують відсутність відмінностей в порівнянні з статево зрілими особами.

Важливою ознакою за формування вовнового покриву овець є повноцінність асимілятивних процесів фолікулярних структур та секреторного відділу. Встановлено, що загальна кількість первинних і вторинних фолікулів забезпечує повноцінність формування вовнового покриву, а співвідношення їх вказує на добру густоту вовнового покриву у овець новоствореного генотипу.

Отримані матеріали свідчать про динамічність розвитку та статевий диморфізм за формування дермального покриву у овець, робиться змога обґрунтувати динамічність морфоутворюючих процесів у шкірі молодняка овець придніпровської м’ясної породи.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ульянов, А. Н. Перспективы развития мясного направления в овцеводстве России [Текст] / А. Н. Ульянов, А. Я. Куликова // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2003. – №1. – С.14-19.

Авсаджанов Г. С. Формирование кожи и шерстного покрова у овец в постэмбриональный период [Текст] : учебное пособие / Г. С. Авсаджанов. – Орджиникидзе, 1972. – 230 с.

Диомидова, Н. А. Методика исследования волосяних фоликулов у овец. [Текст] / Н. А. Диомидова, Е. П. Панфилова, Е. С. Суслина. – М., 1960. – 38 c.

Похил, В. І. Якісна характеристика волосяних фолікулів шкіри різних генотипів. [Текст] / В. І. Похил, Л. О. Литвищенко // Таврійський науковий вісник. – 2010. – №74. – С. 103-108.

Похил, В. І. Гістологічні особливості будови шкіри піддослідних овець. [Текст] / В. І. Похил, О. В. Лісновська // Збірник Наукових праць Вінницького НАУ. – Випуск 2 (60). – Вінниця, 2012. С.130-135.

Коростелева, Н. ?. Биометрия в животноводстве [Текст] / Н. ?. Коростелева, ?. С. Кондрашкова, Н. М. Рудишина, ?. А. Комардина. – Барнаул, 2009. – 210 с.

Елисеев, А. П. Анатомия и физиология сельско-хозяйственных животных [Текст] / А. П. Елисеев, Н. А. Сафонов, В. ?. Бойко. – М.: «Агропромиздат», 1991. – 496 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.