Застосування біологічно активного препарату Кватронан-Se в транзитний період корівМ. В. Себа, М. О. Хоменко, В. П. Новицький, А. В. Бублик, М. І. Ягафаров

Анотація


Порушення відтворної здатності у корів на сьогоднішній день є дуже складною і надзвичайно актуальною проблемою у тваринництві. Найбільш важливим та критичним періодом для здоров’я тварин є транзитний період. В цей час відбуваються метаболічні та фізіологічні зміни, дисбаланс у нейрогуморальній системі, від яких залежить подальша відтворна здатності. Виходячи з цього, метою нашого експерименту було дослідити вплив препарату Кватронан-Se на відтворну здатність та біохімічні показники крові  піддослідних корів.

Досліди проводили в умовах господарства СФГ «Світанок»  в Полтавській області на коровах української чорно-рябої молочної породи. Методом груп-аналогів було сформовано 2 групи – контрольну та дослідну, по 5 тварин в кожній. Контрольній групі корів до основного корму у вигляді кормової кульки додавали фізіологічний розчин, дослідній – Кватронан-Se. Препарати уводили за п’ять днів до запланованого отелення. Встановлено, що уведення препарату Кватронан-Se у транзитний період, а саме впродовж п’яти днів до запланованого отелення сприяє скороченню на 54 дні сервіс-періоду  порівняно з таким в попередньому міжотельному інтервалі. Також слід відмітити, що препарат  стимулює обмінні процеси в організмі тварин, про що свідчать результати біохімічного аналізу. У дослідній групі прослідковується підвищення сечовини на 5,0 % та зниження загального білка на 2,6 %, що свідчить про інтенсифікацію білкового обміну. Також у дослідних тварин вірогідно знизився рівень холестеролу та тригліцеридів відповідно  на 34,8 % (р < 0,01) та на 10 % порівняно з тваринами контрольної групи. Отже, пероральне введення препарату Кватронан-Se у дозі 10 мл за п’ять днів до очікуваного отелу позитивно впливає на перебіг отелення, післяотельного періоду та стимулює показники відтворної здатності.

Breeding reproductive ability of cows is a very complicated and extremely topical problem in livestock breeding today. The most important and critical period for animals’ health is the transition period. This is a transitional period which causes an imbalance in the neurohumoral system, metabolic and physiological changes that affect the further productivity of animals and their reproductive performance. Therefore, the aim of our research was to study the effect of Quatronan-Se preparation on the reproductive ability and biochemical parameters of blood of experimental cows. Experiments were conducted at "Svitanok" PF on cows of Ukrainian black-and-white milk breed. Was formed 2 groups – control and experimental, with 5 animals in each. In a control group of cows a physiological solution in the form of a stern was added to the main feed, in experimental – Quatronan-Se. Preparations were used in five days before the planned calving.According to the results of our research, it was found that in the experimental group after the use of the Quatronan-Se preparation, the duration of these indicators decreased by 54 days compared to the previous year. Analysis of changes in the metabolic profile of experimental animals shows that the indicators of cows of the experimental group after the use of Quatronan-Se preparation increased in the level of urea by 5,0%, and the concentration of total protein decreased by 2,6%, compared with the control group. In addition, the level of cholesterol of experimental animals decreased by 34,8% (p <0,01). It should also be noted that there is a 10% decrease in triglyceride levels compared with the control group. All the other indicators of biochemical status of animals had minor changes and corresponded to the physiological norm.Therefore, the use of Quatronan-Se in a dose of 10 ml in five days before the expected calving positively affects the course of calving itself, and the post-period; and stimulates reproductive performance.


Повний текст:

PDF

Посилання


Seba, M. V., Sheremeta, V. I., Khomenko, M. O. (2016). Biokhimichni pokaznyky krov ikoriv pry zastosuvanni preparatu «Kvatronan-Se» ta karboksylativ kharchovykh kyslot [Biochemical parameters of blood of cows when using the preparation "kvatronan-se" and carboxylate sof food acids]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia «Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva», 236, 268–276.

Seba, M. V., Khomenko, M. O. (2017). Hormonalni zminy v orhanizmi telyat pislia zastosuvannia novoho preparatu ta kompleksiv nanokarboksylativ. [Hormonal changesin the body of heifers after the Injection of the drug Kvatronan-Se and complexes of nanocarboxylates]. Tvarynnytstvo Ukrainy,3–4, 17–20.

Sheremeta, V. I., Trokhymenko, V. Z. (2012). Dynamika statevykh, honadotropnykh hormoniv I biokhimichnykh pokaznykiv u krovi tilnykh koriv za vvedennia preparatu metabolichno-neirotropnoi dii. [Dynamics sex, gonadotrophin sand biochemical parameters in blood of tionfl cows introduction of drug metabolic neurotrohic]. Biolohiia tvaryn. 14, 1, 224–229.

Block, E. (2016). Transition cow research – what make ssense today? The High Plains Dairy Conference. Amarillo, Texas, 1, 3–25.

Khomenko, M. O., Trokoz, V. O., Chumachenko, I. P., Seba, M. V., Kaplunenko, V. G. (2018). Stimulation of the reproductive function of cows by kvatronan-Se preparation and complexes of nanocarboxylates. Fiziol. Zh., 64, 6, 47–54.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.