Вплив відходів життєдіяльності тварин на стан технологічного обладнанняНаталя Анатоліївна Мєдвєдєва

Анотація


Технологічне обладнання, що використовується на тваринницьких фермах і комплексах повинно забезпечувати потоковість, безперервність, ритмічність технологічного процесу.

Аналіз причин виходу з ладу технологічного обладнання для переробки відходів життєдіяльності тварин та визначення методів підвищення їх надійності є метою дослідження.

Проведено аналіз умов роботи технологічного обладнання для переробки відходів життєдіяльності тварин. Встановлено, що найбільш вагомою причиною втрати працездатності є абразивне та корозійно-механічне зношування. Причинами зношування деталей і вузлів тваринницького обладнання є: вологість; температурні зміни;

присутність в повітрі вуглекислоти, аміаку; механічні дії; запиленість; високе завантаження устаткування і короткі проміжки технологічних перерв. На фізико-механічні та експлуатаційні властивості дотичних поверхонь обладнання впливають залишки кормів, сторонні включення (в основному дрібні камені, грунт, пісок, глина, тирса, підстил, не перетравлені залишки соломи або рослин), сеча, повітря, органічні і неорганічні сполуки.

Надано характеристику методів, які дозволяють підвищити надійність і безвідмовність технологічного обладнання. Запропоновано графік планово-попереджувального ремонту і технічного обслуговування технологічного обладнання з переробки відходів життєдіяльності тварин для збільшення терміну служби.


Повний текст:

PDF

Посилання


Брюханов, А. Ю. Выбор наилучших доступных технологий переработки навоза КРС [Текст] / А. Ю. Брюханов, ?. А. Субботин // Технологии и технические средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства. Сб. науч. тр. СПб: ГНУ СЗН??МЭСХ Россельхозакадемии, 2014. – Вып. 85. – С. 130-137.

Эрнст, Л. Переработка отходов животноводства и птицеводства [Текст] / Л. Эрнст, Ф. Злочевский, Г. Ерастов // Тваринництво України, 2011. – № 10. – 14-18.

Мануілов, В. В. Перспективні шляхи підвищення довговічності обладнання харчових виробництв [Текст] / В. В.Мануілов, Є. В. Чайка, Ю. Г. Сухенко, В. Ю. Сухенко // КГМТУ: Рибне господарство України, 2012. – № 3. С. 58-62.

Науменко, А. А. Повышение долговечности деталей машин нанесением покрытий водородно-кислородным пламенем [Текст]: дисс. кандидата техн. наук : 05.02.01 / Науменко Артем Александрович. – Харьков, 2004. – 196 с.

Ковалев, Л. ?. Основные направления развития технического обслуживания и ремонта животноводческого оборудования [Текст] / Л. ?. Ковалев, ?. Л. Ковалев // Сельско-хозяйственная техника: обслуживание и ремонт. – М.: Сельхозиздат, 2012. – №8., С.40-49.

Сидоренко, О. Современные биотехнологии переработки отходов животноводства [Текст] / О. Сидоренко, А. Лисенков, А. Шувариков, Е. Черданцев // Науч. практ. журнал: «Птицеводческое хозяйство. Птицефабрика», 2011. – №3. – С.20-25.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.