Вміст жирних кислот загальних ліпідів у плазмі крові та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламуАнна Степанівна Романчук

Анотація


Біохімічні механізми впливу наявного в раціоні у літній період сухого кавового шламу на обмінні процеси в організмі та продуктивні ознаки корів є маловивченими. Мета роботи полягала в дослідженні вмісту жирних кислот загальних ліпідів у плазмі крові, молочної продуктивності й складу молока корів за наявності в їх раціоні сухого кавового шламу в літній період. Вищий рівень клітковини одержали за рахунок додавання до раціону корів сухого кавового шламу. Коровам у складі комбікорму згодовували кавовий шлам у кількості 8 і 16 %. Встановлено, що середньодобово з кормами в організм корів, яким разом з молодою злаково-бобовою травою та комбікормом згодовували сухий кавовий шлам надходило на 1,7 і 3,4 % більше нейтральнодетергентної та 11,3 і 22,6 % кислотнодетергентної  клітковини. Згодовування коровам разом з молодою злаково-бобовою травою та комбікормом сухого кавового шламу в кількості 8 і 16 % від маси комбікорму приводить до зростання вмісту насичених жирних кислот з парною  й непарною  кількістю вуглецевих атомів у ланцюгу, мононенасичених жирних кислот родин  n-7 й n-9 та поліненасичених  жирних кислот родин n-3 і n-6 загальних ліпідів у плазмі крові до ранкової годівлі та на 3-й годині від її початку. У результаті згодовування молодої трави, комбікорму та кавового шламу у корів підвищуються середньодобові надої молока. Одночасно в молоці дослідних корів збільшується вміст білка, жиру та лактози. Найбільш виражений вплив на вміст жирних кислот загальних ліпідів у плазмі крові, молочну продуктивність та вміст у молоці білка, жиру та лактози справляє додаткове згодовування коровам разом з молодою злаково-бобовою травою та комбікормом сухого кавового шламу в кількості 16 % від маси комбікорму.


Повний текст:

PDF

Посилання


Столярчук П. З. Раціональна годівля дійних корів у літньопасовищний період / П. З. Столярчук, Р. А. Петришак, О. С. Наумюк // Сільський господар. ― Львів, 2000. ― № 7–8. ― С 20–21.

Шелевач А. В. Направленість обмінних процесів жирних кислот у рубці жуйних тварин за згодовування клітковиновмісного корму / А. В. Шелевач // Матер. ІХ Укр. біохім. з'їзду. — Харків, 2006. — Т 1. — С. 194–195.

Влізло В. В. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. В. Ратич. – Львів: Сполом, 2012. – 759 с.

Рівіс, Й. Ф. Газохроматографічне визначення рівня окремих летких жирних кислот в біологічному матеріалі / Й. Ф. Рівіс, І. В. Скорохід, Я. М. Процик // Наук.-техн. бюлл. інституту біології тварин. – Львів. – 2004. – Вип. 5. – № 3. – С. 61–65.

Рівіс, Й. Ф. Азотовий обмін у рубці бугайців при згодовуванні різних форм клітковиновмісного корму / Й. Ф. Рівіс, А. В. Шелевач // Біологія тварин. – Львів, 2006. – Т. 8. – № 1–2. – С. 191–195.

Гордійчук Л. М. Бродильні процеси у травному каналі корів за згодовування січки сіна в літній період / Л. М. Гордійчук, Й. Ф. Рівіс // Науковий вісник ЛHУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2010. – Т. 12, – № 3 (45). – Ч. 2. – С. 33–40.

Рівіс, Й. Ф. Кількісні хроматографічні методи визначення окремих ліпідів і жирних кислот у біологічному матеріалі / Й. Ф. Рівіс, Р. С. Федорук. – Львів : Сполом , 2010. – 109 с.

Hnoyevyy, V. I. Combined rations of cows during the summer period / V. I. Hnoyevyy, O. K. Trishyn, I. V. Hnoyevyy, H. N. Popova // Feed and Fodder. 2005, no 55, pp. 152–160.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.