Збереженість м'ясних телят та основні фактори, що впливають на неїАнатолій Миколайович Угнівенко

Анотація


В перші дні після народження смертність телят м’ясних порід має високий рівень. Вивчення факторів, що впливають на неї дозволяє розробити методи підвищення збереженості приплоду і знизити собівартість приросту.

Дослідження провели на коровах української м'ясної породи в племінному заводі «Воля». Вивчено вплив живої маси телиць, віку їх запліднення, інбридингу, схрещування і дистоції на частку загинувших телят від загальної кількості народжених.

Встановлено, що на збереження телят української м'ясної породи позитивно впливають жива маса телиць у 18 місяців в межах від 361 до 400 кг і вік їх запліднення від 22 до 27 міс. Підвищує збереження приплоду  промислове схрещування, інбридинг на родоначальника лінії матері та «на посередника». Негативний вплив мають внутрішньолінійний інбридинг, дистоція, мала (до 360 кг) або велика (понад 400 кг) жива маса телиць у віці 18 місяців, захворювання та вік їх запліднення понад 27 міс. Краще зберігаються телята, народжені від великорослих плідників, з великими довжиною тулуба і живою масою та меншими широтними промірами голови і тулуба. Серед найбільш частих причин загибелі телят були виявлені спадкові аномалії, що передаються через плідника, сприйнятливість до  гельмінтозів  та інфекційних захворювань.

 

In beef cattle breeding, keeping calves before weaning influences the cost of gain significantly more than the live weight of offspring and the calving outcome per 100 cows and fertilized heifers. Discovering the factors influencing calf mortality is relevant for beef cattle breeding in Ukraine. In the first days after birth, the mortality of calves of beef breeds is high. For the differentiation of the causes of the outbreak of suckling calves, a feature such as the mortality of the newborn offspring (stillbirth) is distinguished. Study of the factors influencing it allows developing methods for increasing the safety of the offspring and reducing the cost of weight gain.

The research was conducted at the breeding farm “Volya” of the Cherkasy region. The influence of the age of heifers’ fertilization, inbreeding, crossbreeding and dystocia on the mortality rate of the calves was studied. Their preservation rate was determined by the ratio of the separated calves to the total number of the newborn. The stillborn calves were considered as those who were born dead or died within 48 hours after birth. Twins and doubles were not taken into account.

It was discovered that the preservation of calves of Ukrainian beef breed is positively influenced by live weight of heifers in the age of 18 months ranging from 361 to 400 kg and the age of their fertilization from 22 to 27 months. Industrial crossbreeding, inbreeding on the originator of mother line and “on the mediator” also increase preservation rate of the offspring. Negative effects are inline inbreeding, dystocia, small (up to 360 kg) or large (over 400 kg) live weight of heifers at the age of 18 months, the disease and the age of their fertilization at more than 27 months. Better preservation was shown with calves born of high fertilizers, with large body length and large live weight and smaller latitudinal measures of the head and body. Among the most common causes of death of calves there are hereditary anomalies transmitted through a fertilizer, susceptibility to helminthiasis and infectious diseases.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кос Н.В. Вплив віку отелення м'ясних корів на живу масу та збереженість їх потомків до відлучення. Научные труды Sworld. 2017. Вып. 49. Т. 2. С. 73-77.

Производство говядины в США: Мясное скотоводство / под. ред. А.В. Черекаева. Москва: Агропромиздат, 1986. 478 с.

Угнивенко А.Н. К проблеме использования инбридинга в мясном скотоводстве. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. Том 8. Вып. 1. С. 596-600. URL: http://www.ojs.mdpu.org.ua/index.php/biol/article/view/_254

Угнівенко А.М. Обґрунтування методів підбору м'ясної великої рогатої худоби. Біоресурси і природокористування. 2012. Т.4. № 1-2. С. 94-100.

Угнівенко А.М. Обґрунтування важливості ознак селекції м'ясної худоби. Modern scientific researches. 2018. № 3. Vol. 1. С. 97-100.

International Committee for Animal Recording (ICAR). International agreement of recording practices. Approved by the General Assembly held in Niagara Falls, USA, on 18 June 2008.- 2009. Section 3. Р. 91-189.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.