Розрахунок економічних вагових коефіцієнтів для вмісту жиру та білка в молоці корівАндрій Анатолійович Гетя, Василь Миколайович Бочков, Михайло Андрійович Матвєєв

Анотація


Економічні вагові коефіцієнти є обов’язковим елементом селекційних індексів, адже їх застосування дозволяє налаштувати лінійну модель на потреби ринку. Відповідно до попиту, різні селекційні ознаки мають різне економічне значення. Тому, з метою їх ефективного застосування в одному лінійному індексі розраховуються відповідні вагові коефіцієнти, які можуть варіювати в залежності від вимог ринку. Не є виключенням  й Україна, в якій сформувалось стале співвідношення попиту на різні компоненти молока (жир, білок). Разом з тим, таке розмежування попиту не знайшло свого відображення в вітчизняній племінній роботі, а селекційні вагові коефіцієнти не оновлювались тривалий час.

Метою досліджень було розрахувати економічні вагові коефіцієнти для ознак молочної продуктивності корів голштинської породи в Україні. В основу розрахунків було покладено зміни потенційної дохідності виробництва молока від збільшення чи зменшення вмісту жиру та білка. В результаті проведених розрахунків було встановлено, що за базової закупівельної ціни 7,35 грн. за один кілограм молока, економічна значимість вмісту білка в молоці становила 0,015грн./0,01 %, а економічний ваговий коефіцієнт для ознаки «вміст білка в молоці» дорівнював 0,015. Економічна значимість вмісту жиру в молоці складала 0,009грн./0,01 %, а економічний ваговий коефіцієнт для ознаки «вміст жиру в молоці» – 0,009. Розраховані коефіцієнти можуть застосовуватись в селекційній роботі з породами молочних корів в Україні.Повний текст:

PDF

Посилання


Гетя, А.А. Організація селекційного процесу в сучасному свинарстві: Монографія. / А.А.Гетя – Полтава: Полтавський літератор, 2009. – 192.

Fuerst-Waltl, B. Sustainable breeding objectives and possible selection response: Finding the balance between economics and breeders preferences / B. Fuerst-Waltl, C. Fuerst, W. Obritzhauser, C. Egger-Danner // Journal of dairy science. – 2016. – Vol.99, Issue 12 – P. 9796–9809.

Каталог бугаїв української голштинської асоціації. 2016. – 175 стор.

Garrick, D.J. The Genetics of Cattle. 2nd edition / D.J. Garrick, A. Ruvinsky // CABI. 2015. – 623.

Byrne, TJ. New breeding objectives and selection indices for the Australian dairy industry / TJ. Byrne, BFS. Santos, PR. Amer, D. Martin-Collado, JE. Pryce, M. Axford // Journal of dairy science. – 2016. – Vol.99, Issue 10 – P. 8146-8167.

Sadeghi-Sefidmazgi, A. Breeding Objectives for Holstein Dairy Cattle in Iran / A. Sadeghi-Sefidmazgi, M. Moradi-Shahrbabak, A. Nejati-Javaremi, S.R. Miraei-Ashtiani, P.R.Amer // Journal of dairy science. – 2012. – Vol.95, Issue 6 – P. 3406-3418.

CRV Dairy Management Guide. 2010. 55p.

Alam, M. Effect of Carcass Traits on Carcass Prices of Holstein Steers in Korea. Аsian-australasian journal of animal sciences. 2013. / M. Alam, KH. Cho, SS. Lee, YN. Choy, HS. Kim, CI Cho, TJ. Choi, TJ. // Asian-Australas J Anim Sci. – 2013. – Vol. 26(10). – P. 1388–1398.

Cassandro M. Estimation of economic values for milk coagulation properties in Italian Holstein-Friesian cattle. / M. Cassandro, D. Pretto, N. Lopez-Villalobos, M. De Marchi, M. Penasa // Journal of Dairy Science. – 2016. – Vol.99, Issue 8 – P. 6619–6626.

Nguyen, TTT. A practical future-scenarios selection tool to breed for heat tolerance in Australian dairy cattle. / TTT. Nguyen, BJ. Hayes, JE. Pryce // Animal Production Science. – 2017. – Vol.57(7) – P. 1488-1493.

De Vries, A. Economic trade-offs between genetic improvement and longevity in dairy cattle. / A. De Vries // Journal of Dairy Science. – 2017. – Vol. 100, Issue 5 – P. 4184–4192.

Гетя, А.А. Оптимізація індексної селекції шляхом удосконалення економічних вагових коефіцієнтів / А.А. Гетя, О.І. Лебединський, О.Г. Мороз // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. – 2007. – № 3. – С. 123-126.

Сусол, Р.Л. Методологія створення та використання нових генотипів свиней вітчизняного та зарубіжного походження в умовах півдня України: дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.02.01 / Р.Л. Сусол. –Миколаївський національний аграрний університет. М., 2015. – 445с.

Наказ Мінагрополітики від 05.08.2003 №262 «Про затвердження Рекомендацій щодо виробництва і реалізації молока від корів, які утримуються у господарствах населення відповідно до вимог ДСТУ 3662-97».

Матвєєв, М.А. Розрахунок економічних вагових коефіцієнтів для окремих ознак молочної продуктивності: Зб. тез доп. 71 Всеукр. наук.- практ. студ. конф. “Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище - виробництво продукції – екологічні проблеми” / М.А. Матвєєв, А.А. Гетя // НУБіП (України), 2017. – C. 107.

Krupova, Z. Economic Importance of Milk Traits in Czech Holstein Cattle under Various Milk Payment Systems. / Z. Krupova, J. Motycka, E. Krupa, M. Michalickova // Acta argiculturae Slovenica. – 2016. – Suppl. 5. – 154–159.

Gibson, JP. Altering milk composition through genetic selection. / JP. Gibson // J Dairy Sci. – 1989. – Vol.72(10) – P.2815-25.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.