Вплив корів-довгожительок на продуктивне довголіття їх дочокНаталія Бабік, Є. І. Федорович

Анотація


На продуктивне довголіття  молочної худоби впливає чимало генетичних чинників, зокрема і походження від матерів-довгожительок.

Метою досліджень було вивчити вплив корів-довгожительок молочних порід на продуктивне довголіття їх дочок: тривалість життя, тривалість продуктивного використання та лактування, довічний надій, довічний середній вміст жиру в молоці, довічна кількість молочного жиру, кількість лактацій за життя, надій на один день життя, продуктивне використання та лактування, коефіцієнт господарського використання та коефіцієнт лактування.

Дослідження проведені на тваринах голштинської, української чорно- та червоно-рябої молочних порід. Встановлено, що за більшістю показників продуктивного довголіття нащадки корів-довгожительок голштинської породи поступалися не лише своїм матерям, але й в середньому по стаду. Дочки довгожительок української чорно- та червоно-рябої молочних порід характеризувалися дещо вищими показниками продуктивного довголіття, ніж в середньому по стаду: довічний надій у них був вищим на 10,4 та 28,9 % відповідно, а кількість лактацій за життя – на 6,4 та 22,7 %. Серед підконтрольного поголів’я корів-довгожительок української чорно- та червоно-рябої молочних порід від бугаїв української селекції одержано відповідно 55,8 та 57,9 % тварин. Тому, в подальшому з метою підвищення показників продуктивного довголіття корів молочних порід краще використовувати вітчизняних плідників.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бащенко, М. І. Шляхи подовження строків продуктивного використання молочної худоби [Текст] / М. І. Бащенко, Ю. М. Сотніченко, І. М. Процьків // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Біла Церква, 2010. – Вип. 3(72). – С. 49-52.

Вахонева, А. ?спользование в стаде коров-рекордисток и их долголетие [Текст] / А. Вахонева, Д. Абылкасымов, Н. Сударев // Молочное и мясное скотоводство. – 2010. – №8. – С. 9-11.

Пелехатий, М. С. Відтворювальна здатність чорно-рябих корів різного походження і генотипів в умовах українського Полісся [Текст] / Пелехатий М. С., Шипота М. С., Волківська З. О., Федоренко Т. В. // Розведення і генетика тварин. – 1999. – Вип. 31–32. – С. 180–182.

Гончаренко, І. В. Система селекції корів за комплексом ознак [Текст]: дис…доктора с.-г. наук / І. В. Гончаренко. – Київ, 2009. – 427 с.

Даниленко, В. П. Тривалість продуктивного використання корів при формуванні високопродуктивного стада [Текст] / В. П. Даниленко // Розведення та генетика тварин. – 2007. – Вип. 41. – С. 308-314.

Лакин, Г. Ф. Биометрия : учебное пособие [для биол. спец. вузов] [Текст] / Лакин Г. Ф. – (4-е изд., перераб. и доп.). – М. : Высшая школа, 1990. – 352 с.

Полупан, Ю. П. Методика оцінки селекційної ефективності довічного використання корів молочних порід [Текст] / Ю. П. Полупан // Методологія наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали науково-теоретичної конференції (Чубинське, 25 лютого 2010 року). – К. : Аграрна наука, 2010. – С. 93-95.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.