Продуктивність корів зарубіжної селекції за безпривязно-боксового утримання та дії високої температури повітря

Микола Олександрович Захаренко, Василь Михайлович Волощук, Алла Володимирівна Хоценко

Анотація


В статі висвітлені показники молочної продуктивності, хімічного складу молока та поведінки корів породи чорно-рябий голштин зарубіжної селекції за дії високих температур повітря, які утримувалися в корівнику каркасного типу із металевих конструкцій, розрахованому на 1000 голів.

Встановлено, що використання вказаного корівника для безприв’язно-боксового утримання високопродуктивних лактуючих корів по 250 голів в технологічній групі забезпечує вільний доступ тварин до кормів та води, індивідуальний відпочинок у боксі, оптимальні нормативні значення площі приміщення та об’єму повітря в розрахунку на одну голову.

Вказані параметри корівника нового типу забезпечуються відповідними розмірами будівлі (31х313х9,4 м), кормового проходу (5,75 м) та кормового столу, облаштуванням індивідуальних місць для годівлі тварин, двох гнойових проходів розміром 4,2 м та двох інших – шириною 3м, боксів із металевих конструкцій розміром: ширина – 1,1; довжина – 2,2 і висота – 1,15 м для відпочинку корів.

Використання даного корівника для утримання корів дає можливість застосовувати поопераційний режим виробництва молока на підприємстві, в основу якого покладено технологічну групу. Обовязковою умовою при цьому є дотримання встановлених вимог при комплектуванні технологічних груп, що передбачає урахування віку, живої маси, лактації і продуктивності корів. Тварини, знаходячись в секції забезпечені індивідуальним місцем для відпочинку, їх разом спрямовують на доїння, доять, проводять ветеринарно-санітарні обробки, готують до запуску та синхронізують охоту після отелення для осіменіння.

Встановлено, що температура повітря в корівнику каркасного типу значною мірою залежить від її значень зовнішнього повітря і може в літній період значно перевищувати допустимі величини. Дія високих температур повітря корівника влітку на високопродуктивних лактуючих корів повязана із зміною їх поведінки, зниженням поїдання корму та збільшенням споживання води, підвищенням кількості дихальних рухів, частоти серцевих скорочень, зменшенням продуктивності. У корів за дії високих температур повітря не виявлено відмінностей за такими показниками хімічного складу молока, як вміст білка, жиру, СЗМЗ. Показники густини молока та вміст у ньому сечовини як одного із показників забезпечення тварин легкогідролізованим протеїном залишались сталими і не змінювались у корів різних лактацій.


Повний текст:

PDF

Посилання


Адмін, Є. І. Технологічні аспекти організації годівлі корів кормосумішами з кормових столів в умовах безприв’язного утримання [Текст] / Є. І. Адмін, А. П. Король // Тваринництво України. – 2005. – №11. – С. 8–13.

Бабій, Н. М. Господарсько-біологічні особливості чорно-рябої худоби вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах західного регіону України [Текст]: дис. ... кандид. с.-х. наук : 06.02.01/ Бабій Наталія Михайлівна – Київ-Чубинське, 2008. – 129 с.

Кагерманов, Б. К. Зоогигиеническое обоснование уровня воздухообмена и способа удаления навоза из помещений для крупного рогатого скота в природно-климатических условиях Дагестана [Текст]: дис. ... кандид. с.-х. наук : 06.00.08. / Кагерманов Багавдин Кайравович. – Махачкала, 1984. –118 с.

Мукашева, Т. К. Влияние условий содержания на поведение и молочную продуктивность коров черно-пестрой и голштинской пород: дис. ... кандид. с.-х. наук [Текст]: 06.02.04. / Мукашева Тарбие Кабатаевна .–Троицк, 2008.–139с.

Новак, І. В. Чорно-ряба молочна порода та шляхи її створення [Текст] / І. В.Новак //Науковий вісник ЛНУВМБТ ім.. Гжицького. Том 14, №3 (53), ч.3, 2012. – С.113-117.

Плеснев, А. А. Влияние способов содержания нетелей и коров в цехе отела на их последующую молочную продуктивность, воспроизводительные функции [Текст] : дис. ... кандид. с.-х. наук : 06.02.04. / Плеснев, Александр Александрович. –. Новосибирск , 1984.– 149 с.

Ставецька, Р. В. Сучасні аспекти формування популяції молочної худоби в Україні [Текст] // Матеріали міжнародної науково-практичноїконференції, присвяченої 80-річчю від дня народження видатного вченого-селекціонера, доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента НААН Басовського Миколи Захаровича. – М. Біла церква, 10–11 червня 2015 року. – Біла церква, 2015. –С. 3-4.

Якубов, А. Я. Санитарно-гигиеническая оценка условий содержания животных в учхозе “Яван” Яванского района [Текст] / А. Я. Якубов, З. М. Булычева // Биол. основы повышения продуктивности и охраны здоровья животных. – 1988. – С. 66-69.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.