Вікова та розмірно-вагова структура стада білого товстолоба (Hipophthalmichthys molitrix (Val) водойми-охолоджувача запорізької АЕСОлеся Охріменко, Надія Вовк, Антоніна Андрющенко

Анотація


Водойми-охолоджувачі енергетичних об'єктів є одними з найбільших антропогенних водних екосистем в сучасній біосфері, які зазнають значного техногенного впливу та є важливим резервом рибного господарства.

Показано, що здійснення господарського освоєння водойм-охолоджувачів енергетичних об'єктів повинно здійснюватись в напрямі наукового обґрунтування нормативів їх щорічного зариблення, розроблених на основі детального вивчення видового складу, чисельності і біомаси основних компонентів їх кормової бази, продукційних можливостей, особливостей функціонування екосистеми. З'ясовано доцільність проведення біологічної меліорації водойм-охолоджувачів АЕС шляхом інтродукції білого товстолоба, який здатен ефективно знижувати чисельність синьо-зелених водоростей у спосіб трансформування первинної продукції в іхтіомасу. Показано, що показники структури популяцій виду можуть бути опосередкованим відображенням впливу негативних факторів.

За даними лінійного росту та середньої маси досліджуваних особин у водоймі-охолоджувачі Запорізької АЕС (ЗАЕС) зроблено висновок про оптимальні умови для існування стада білого товстолоба у вказаній водоймі.

Запропоновано здійснювати зариблення водойм відповідного типу дволітніми особинами білого товстолоба, маса яких становить 100–200 г, за щільності посадки 292 екз./га, що дає змогу досягти потенційної рибопродуктивності близько 300 кг/га.


Повний текст:

PDF

Посилання


Рибаков, Ф. Інтродукція рослиноїдних риб у водосховища Дніпра [Текст] / Ф. Рибаков, П. Хуторний // Тваринництво України. – 1996. – №11. – С. 10 – 11.

Заделёнов, В. А. ?сследование питания белого толстолобика Hypophthalmichthys molitrix в водоеме-охладителе Березовской ГРЭС – 1 флуоресцентным методом [Текст] / В. А. Заделёнов, В. В. Заворуев, С. М. Величко // Рыбоводство и рыбное хоз-во. – 2006. – №4. – С. 59 – 65.

Chen, Pingfu. Ecological niche modeling as a predictive tool : Silver and bighead carps in North America [Text] / Chen Pingfu, E.O. Wiley, Kristine M. Mcnyset // Biolog. invasions. – 2007. – 9, №1. – р. 43 – 51.

Dall Armellina, A. A. Submerged macrophyte control whith herbivorous fish in irrigation channels of semiarid Argentina [Text] / A. A Dall Armellina, C. R. Bezic, O. A. Gajardo // Hydrobiologia. – 1999. – V. 415. – р. 265-269.

Radke, Robert J.. Effects of a fiilter-feeding fish silver carp Hypophthalmichthys molitrix [Text] / J. Radke Robert, Kahl Uwe // Freshwater Biology. – 2002. – V. 47, №12. – р. 2337 – 2344.

?лясов, Ю. ?. Комплексная программа борьбы с биопомехами на водоемах-охладителях АЭС концерна "Росэнергоатом" и ее реализация [Текст] / Ю. ?. ?лясов, М. Ф. Вундцеттель, А. Д. Быков, Д. А. Цвелев, А. Н. Казьмин, Л. Е. Самусев // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб. – К., 2005. – С. 51 – 53.

Пилипенко, Ю. В. Оцінка харчової якості риб-біомеліораторів за вмістом важких металів [Текст] / Ю. В. Пилипенко // Гидробиологический журнал. – 2007. – Т.43, № 3. – С. 64 – 71.

Чугунова, Н. ?. Руководство по изучению возраста и роста рыб [Текст] / Н. ?. Чугунова – М.: ?зд-во Академии наук СССР, 1959. – 164 с.

Балтаджи. Р. А. Расчет норм посадки и вылова растительноядных рыб из водоемов-охладителей ГРЭС Украины [Текст] / Р. А. Балтаджи // Пресноводная аквакультура в условиях антропогенного пресса. Материалы международной научной конференции. – Киев, 1994. – С. 175 – 176.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.