Багатоплідність голштинських корів та їх селекційна оцінка

Ігор Володимирович Гончаренко, Є. В. Єжик

Анотація


Узагальнено інформацію про можливість підвищення відтворної здатності молочних корів шляхом збільшення в стаді частоти багатоплідних отелень. Це досягається спрямованою селекцією на природне багатопліддя, гормональною стимуляцією, трансплантацію ембріонів.

Розглянуто, що багатоплідність тварин спадково-зумовлена ознака і передається потомству внаслідок ймовірних процесів, які відбуваються на рівні особин, стада, популяції, породи.

В стаді чистопородних молочних корів голштинської породи досліджена можливість збільшення частоти народження двієнь методами традиційної селекції. Встановлено, що в стаді корів приватно-орендної агрофірми “Україна” за період 2004-2012 рр. було зареєстровано 22 випадки 

народження двієнь, в т.ч. ♀ ♀ – 5, ♀ ♂ – 10, ♂ ♂– 7 випадків. Всього було отримано 44 здорових теляти із співвідношенням статей бугайці : телички 55,5 : 45,5. Різностатеві двійні (бугаєць – теличка) частіше реєструвалися в приплоді плідників лінії Старбака 352790.79.

Найбільша частота народження двієнь за останні п’ять років відмічена в 2008 і 2012 роках у представників ліній Елевейшна 1491007.65 і Старбака 352790.79.

Серед корів-матерів, що телилися двійнятами, виділяється корова Лігліба Ред 3200801684. За  IІІ  і  ІV  отелення в 2006 і 2007 рр. від неї було народжено 2 бички і 1 бичок і 1 теличка. Після розтелення другими двійнятами у Лігліби Ред відмічена рекордна продуктивність: IV-304-8016-4,28-3,21. Унікальною коровою за період досліджень виявлена Мірника, яка з 8 отелень тричі телилася двійнятами. Після народження двієнь у цієї корови зафіксована рекордна продуктивність за обидві лактації: IV-305-11464-3,30-3,04 і V-305-10714-3,63-2,79 – відповідно. Всього від Мірники 3200801646 за сім лактацій або 2709 днів отримано 74906 кг молока.

Зроблено висновок про те, що насичуючи стадо великої рогатої худоби тваринами з підвищеною спадковістю на багатоплідні отелення, можна підвищити відтворну здатність корів голштинської породи.


Повний текст:

PDF

Посилання


Баранова, Н. С. Генетическая оценка многоплодных коров / Н. С. Баранова // Зоотехния. – 2002. – №4. – С.6-9.

Баранова, Н. С. Многоплодие коров – теория и практика / Н. С.Баранова // Молочное и мясное скотоводство. – 2001. – №6. – С.26-29.

Будевич, ?. Биотехнологические аспекты двоен в скотоводстве /?. Будевич, Н. Жук, Ф. Богуш // Молочное и мясное скотоводство. – 1991. – №5. – С. 18-19.

Винничук, Д. Т. Селекционная оценка многоплодных коров / Д. Т. Винничук // Разведение и воспроизводство сельскохозяйственных животных на Украине. – К.: УСХА, 1984. – С. 4-7.

Гончаренко, І. В. Генетичні аспекти системної оцінки молочних корів племінного стада / І. В. Гончаренко. – К.: Аграрна наука, 2004. – 56 с.

Гончаренко, І. В. Ступінь зв’язку відтворних функцій корів з показниками їх молочної продуктивності / І. В. Гончаренко. //Вісник Сумського НАУ. Серія “Тваринництво”. – Суми, 2002. – Вип. 6. – С. 287-291.

Егиазарян, Г. А. Хозяйственно-полезное значение многоплодных коров / Г. А. Егиазарян, Н. П. ?ванов // Научно-техн. бюлл. Н?? животноводства Лесостепи и Полесья УССР. – Х.,1982. – №35. – С.12-14.

Зоранян, В. А. О некоторых биохозяйственных особенностях многоплодия крупного рогатого скота / В. А. Зоранян // Сельскохозяйственная биология. – 1983. – №5. – С. 93-96.

Кива, М. С. Многоплодие крупного рогатого скота, его параметры, биологические особенности и возможности хозяйственного использования: автореф дис. … канд. с.-х. наук : спец 06.02.01 – разведение и селекция сельскохозяйственных животных / М.С. Кива. – М., 1980. – 22 с.

Студенцов, А.П. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника размножения / А. П. Студенцов, В. С. Шипилов, В. Я. Никитин и др. – М.: Колос, 1999. – С. 129-136.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.