Відтворювальна здатність корів м’ясних порід, що походять від бугаїв різного типу будови тілаАнатолій Миколайович Угнівенко

Анотація


Відтворювальна здатність самиць м’ясного напрямку продуктивності є однією із основних ознак. Невирішеною залишається проблема її поліпшення підбором до корів бугаїв певного типу (відносно великорослого чи компактного) будови тіла. Тому, визначали ефективні способи використання плідників певного типу будови тіла для поліпшення відтворювання дочок. Типи будови тіла (відносно великорослий чи компактний) у бугаїв визначали за модельним відхиленням індексу великорослості тіла (ІВТ).

Встановлено, що самиці, отримані від бугаїв великорослого типу мають більший вік першого отелення на 4,7 %, та гірші тривалість життя на 10,3, період продуктивного використання – на 78,5, кількість народжених та відлучених телят – на 16,0 та 18,8 %, і збереженість телят - на 1,7 пункти.


Повний текст:

PDF

Посилання


Руденко, Н. П., Мясное скотоводство России [Текст] / Н. П. Руденко, Б. А. Багрий. – М.: Россельхозиздат, 1981. – 218 с.

Тихонов, П. Т. Хозяйственно-биологические особенности внутрипородных типов герефордского скота [Текст] / П. Т. Тихонов // Животноводство. – 1977. - № 9. – С. 41-44.

Угнівенко, А. М. Селекція великої рогатої худоби м’ясних порід [Текст] /А. М. Угнівенко – К.: Київська правда, 2009. – 207 с.

Угнівенко, А. М. Наукові основи розвитку м’ясного скотарства в Україні [Текст] / А. М. Угнівенко, С. М. Петренко, Д. К. Носевич, Ю. І. Токар. – К.: «Компринт», 2016. – 330 с.

Угнівенко, А. М. Практикум із спеціалізованого м’ясного скотарства [Текст] / А. М.Угнівенко, Т. А.Антонюк, Л. А. Коропець та інші. – К.: «Аграрна освіта», 2010. – 256 с.

Brown, C. I. Measurements why take team and what will they tell us about or cattle [Text] / C. I. Brown // American Hereford Journal. – 1977. – Vol. 67. – P. 52-54.

Kirkpatrick, F. D. The effect of weaning and reproduction on profit [Text] / F. D. Kirkpatrick // Limousin Journal. – 1981. – T. 11. - № 4. – P. 446-454.

Menissier, F. The Calving Ability of the Charolais Breed in France, and its Possibilities for Genetik Improvement. 1. The Impartance and Causes of Calving Difficulties [Text] / F. Menissier, I. L. Foulley, W. A. Pattit. // Irish Veterinary Journal. – 1981. – T. 35. - № 4. – S. 78-81.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.