Науковий журнал «Тваринництво та технології харчових продуктів»

Тематика: Розведення та селекція тварин, годівля тварин і технологія кормів, технологія виробництва продуктів тваринництва

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: Не менше 2 разів на рік

Мова видання: Українська, російська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:


eLIBRARY.ru   Ulrichsweb

  Google Scholar SIS

 logoMIAR     BASE - Bielefeld Academich Search EngineBASE

 

               USJ              ResearchBib ResearchBib

AGRISEBSCO

    IC


Зображення домашньої сторінки журналу