Український часопис ветеринарних наук


ISSN:В 2663-9688 (Online),В ISSN:В 2663-967X (Print)

Збірник наукових праць "Науковий вісник НУБіП України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва" перейменовано в науковий журнал "Український часопис ветеринарних наук"

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23844-13684ПР від 03.04.2019

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 1643 від 28.12.2019, Категорія "Б"

Галузь наук: Ветеринарні

Спеціальність: 211 - ветеринарна медицина, 212 - ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Тематика: Висвітлення наукових досліджень з ветеринарної медицини, якості та безпечності продукції тваринництва.

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: Українська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

В В UlrichswebВ  В EBSCO

В  В Google ScholarВ  В В logoMIARВ  В  В  В 

В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В BASE - Bielefeld Academich Search EngineBASEВ В  В 

В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В В 

Головною метою журналу  є сприяння розвитку наукових досліджень у сфері ветеринарної медицини, якості та безпечності продукції тваринництва. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру.