Український часопис ветеринарних наук

Збірник наукових праць "Науковий вісник НУБіП України. Серія: Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва" перейменовано в "Український часопис ветеринарних наук"

Тематика: Висвітлення наукових досліджень з ветеринарної медицини, якості та безпечності продукції тваринництва.

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: Українська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

 eLIBRARY.ru  Ulrichsweb

          Google Scholar     SIS

 

          logoMIAR        BASE - Bielefeld Academich Search EngineBASE

                     UJS                    EBSCO

                                                           IC  

Головною метою журналу  є сприяння розвитку наукових досліджень у сфері ветеринарної медицини, якості та безпечності продукції тваринництва. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру.