Клітинний цикл мезенхімальних стовбурових клітин з кісткового мозку собаки за різних пасажів культивуванняL. V. Kladnytska

Анотація


Досліджено особливості перебігу клітинного циклу культури мезенхімальних стовбурових клітин з кісткового мозку за різних пасажів культивування.

Мезенхімальні стовбурові клітини отримували з кісткового мозку собаки. Обробку первинного матеріалу здійснювали в умовах ламінарного боксу. Культивування клітин проводили за 37 °С, 100 % вологості і 5 % вмісту СО2 у середовищі культивування Ігла, модифікованого Дюльбекко із додаванням 15 % фетальної сироватки бичків та 1 % антибіотика-антимікотика. Середовище культивування змінювали 2-3 рази на тиждень. Отримували культуру мезенхімальних стовбурових клітин 2, 7 та 12 пасажів. Методом проточної цитофлуориметрії визначали розподіл клітин за фазами клітинного циклу та рівень анеуплоїдії. За допомогою інвертованого мікроскопа Axiovert 40 досліджували морфологію клітин різних пасажів.

Досліджено, що культура мезенхімальних стовбурових клітин з кісткового мозку на 2 пасажі містила значну кількість клітин проліферативного пулу (S+G2/M) і становила 29,33±0,19 % від кількості диплоїдних клітин. Кількість диплоїдних клітин становила 100 % та анеуплоїдних відповідно – 0 %. Усі клітини мали фібробластоподібну морфологію.

Встановлено, що на середніх пасажах (7) у культурі мезенхімальних стовбурових клітин із кісткового мозку виявлено достовірні зміни у розподілі клітин за фазами клітинного циклу. Кількість диплоїдних клітин становила 100 %. Кількість клітин проліферативного пулу G2/M + S достовірно зменшилась і становила 20,33± 1,27%**. Фаза преситнетичного періоду G0/G1 характеризувалась достовірним збільшенням кількості клітин до 79,67 + 0,84 %*. Морфологічно в клітин з’являлися відростки. Вказані зміни характеризують культуру клітин з ознаками старіння.

За 12 пасажу культивування МСК з кісткового мозку визначено достовірне зниження показника кількості клітин проліферативного пулу (S + G2/M), який становить 13,90 ±1,40 %*** від усієї кількості диплоїдних клітин у порівнянні з 2 пасажем. Фаза преситнетичного періоду G0/G1 характеризувалась достовірним збільшенням кількості клітин до 86,10 ±2,29 %**.

Отже, перші характерні ознаки старіння культури стовбурових клітин з кісткового мозку з’являються на 7 пасажі культивування, що характеризується достовірними змінами у розподілі клітин за фазами клітинного циклу.

Ключові слова: мезенхімальні стовбурові клітини, кістковий мозок, собака, культивування, клітинний цикл, фази, диплоїди, анеуплоіди, проліферативний пул

Повний текст:

PDF

Посилання


Achille, V. (2011). Cell-cycle phases and genetic profile of bone marrow-derived mesenchymal stromal cells expanded in vitro from healthy donors. J Cell Biochem, 112(7), 1817-21. doi: 10.1002/jcb.23100.

Boward, B. (2016). Control of cell fate through cell cycle and pluripotency networks. Stem Cells, 34(6), 1427–1436. doi:10.1002/stem.2345.

Kladnytska, L., Nikulina, V., Garmanchuk, L., Mazurkevych, A., Kovpak, V., Nikolaienko, Т., Shelest, D., Dasyukevich, O. (2014). Influence allogeneic mesenchymal stem cells on the tumour growth parameters and metastatic potential in the transplantable carcinoma lung Lewis. Journal of Animal and Veterinary Sciences. 1(1). 1-5.

Soufi, A. (2016). Cycling through developmental decisions: how cell cycle dynamics control pluripotency, differentiation and reprogramming. Development. 143(23). 4301-4311.

Mazurkevy`ch, A. J., Kladny`cz`ka, L. V., Kovpak, V. V. (2013). Opty`mal`ni umovy` vy`dilennya ta kul`ty`vuvannya adgezy`vnoyi frakciyi mononuklearny`x klity`n kistkovogo mozku my`shi [Optimal conditions for the selection and cultivation of the adhesive fraction of mononuclear cells of the bone marrow of the mouse]. Visny`k Sums`kogo nacional`nogo agrarnogo universy`tetu. Seriya «Vetery`narna medy`cy`na». 9 (33).142-145.

Mazurkevy`ch, A. J., Malyuk, M. O., Tkachenko, S. M., Xarkevy`ch, Yu. O. (2014). Do metody`ky` otry`mannya kistkovogo mozku u sobak [To the method of obtaining bone marrow in dogs]. Biologiya tvary`nT. 16. № 2. 66–70.

Nicoletti, I., Migliorati, G., Pagliacci C.M. (1991). A rapid and simple method for measuring thymocyte apoptosis by propidium iodide staining and flow cytometry. J. Immunol. Methods. №139( 2). 271-280.

Volk S., Theoret, C. (2013). Translating stem cell therapies: the role of companion animals in regenerative medicine. Wound Repair Regen. № 3. 382–394.

Zhang Z.X., Wang S.,Cao P.C., Wang Y.H., Wang Z., Dai L.J (2007). Cytogenetic analysis of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells passaged in vitro. Cell Biol. Int. № 31(6):64. 5-8.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.