Ефективність препаратів за спонтанного криптоспоридіозу телятV. V. Zhurenko, N. M. Soroka, O. V. Zhurenko

Анотація


У статті наведено дані щодо ефективності лікування тварин, хворих на криптоспоридіоз. Проведені дослідження показали, що комплексне застосування толтароксу з імунобактерином-D має позитивний результат щодо лікування хворих телят. Після застосування інвазованим телятам толтароксу на 5 добу у фекаліях знаходили 55-60 ооцист в 10 полях зору мікроскопа, екстенсеффектівность склала 66,7%, а інтенсеффектівность – 21,2 %.  Тваринам, яким задавали толтарокс з імунобактеріном-D, у фекаліях знаходили 50-70 ооцист в 10 полях зору мікроскопа, а екстенсеффектівность склала 77 %, за інтенсеффектівності – 81,1%.  

 Проведеними дослідженнями було встановлено, що вже на 28 добу життя, тварини які отримували толтарокс з імунобактерином-D, повністю звільнилися від паразитів.

Ключові слова: інтенсеффектівность, імунобактерин-D, криптоспоридіоз, лікування, поширення, телята, толтарокс, екстенсеффектівність


Повний текст:

PDF

Посилання


Dovgy, Y. Y, Feshchenko, D. V, Yanovich, V. M.(2010). Dіagnostika ta zakhodi borot'bi z nematodozami sviney v Tsentral'nomu Polіssі Ukraїni: [Diagnosis and measures for the control of pigs nematodase in Central Polessye Ukraine]: methodical recommendations. Zhitomir: Polissya, 34.

Evstafyeva, V. O. (2006). Vivchennya sezonno-vіkovoї dinamіki asotsіativnikh parazitarnikh khvorob sviney v umovakh lіsostepovoї zoni Ukraїni. [Study of seasonal-age dynamics of associative parasitic diseases of pigs in the conditions of the forest-steppe zone of Ukraine]. Veterinary medicine, 91, P. 198-201.

Berezovsky, A. V., Breslavets, V. V. (2001). Problemy kompleksnoy diagnostiki i profilaktiki parazitotsenozov zhivotnykh [Problems of complex diagnostics and prophylaxis of parasitocenoses of animals].Kharkiv: KhZVI. Vip. 7. 21–22.

Kichilyuk, Yu. V.(2013). Eymerіoz ta іzosporoz sviney (poshirennya, dіagnostika, lіkuvannya). [Eumeriosis and isospores of pigs (distribution, diagnostics, treatment) ] Kyiv, 21.

Aliyev, A. A. (1993). Kriptosporidioz (diagnostika, kul'tivirovanie Cryptosporidium parvum v kletkakh kul'tury tkaney, ekspress – otsenka preparatov). [Cryptosporidiosis (diagnosis, cultivation of Cryptosporidium parvum in tissue culture cells, express evaluation of drugs)] SPb., 18.

Akbaeva, M. Sh., Vodianov, A. A., Kosminkov, N. E. (1998). Parazitologiya i invazionnye bolezni zhivotnykh. [Parasitology and Invasive Animal Diseases]. Moskow: Kolos, 743.

Bodnya, E. I., Zamaziy, T. N., Zdor, O. A. (2003). Osobennosti klinikoimmunologicheskikh proyavleniy pri toksokaroze [Features of clinical and immunological manifestations in toxocarosis]/ Anali Mechnikovsky Institute, 4, 5, P. 157–158.

Litvinsky, Ya. P., Goudy, V. I. (1989). Kriptosporidioz telyat [Cryptosporidiosis calves]. Veterinary science, 8, P. 46–48.

Bayer, T. V. (1986). Kriptosporidioz zhivotnykh (biologiya vozbuditelya) [Cryptosporidiosis of animals (biology of the causative agent]. Veterinary science, 10, P. 42–45.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.