ЕКСПЕРМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВКОРСТАННЯ БІОРЕЗОНАНСНОГО МЕТОДУ ОЦІНК ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ АНТОКСДАНТНОЇ ССТЕМ У СОБАКOlga Bobrytska

Анотація


На 40 собаках досліджували стан системи антиоксидантного захисту (САЗ), що включає ферментні системи, які захищають тканини організму від продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) за біохімічними показниками крові та біорезонансним тестуванням за допомогою діагностичного комплексу «ПАРКЕС-Д», принцип дії якого заснований на визначенні електропровідності біологічно активних точок при внесенні в електромагнітний контур мікрорезонансних контурів. На заключному етапі досліджень проводили порівняння вказаних методик досліджень. Установлено, що у 8 собак із зниженням функціонального стану ферментативної ланки САЗ активність ензимів була на 19,9–33,1 % меншою від показників контрольних тварин, у гемолізаті еритроцитів спостерігалося збільшення вмісту продуктів ПОЛ (дієнових кон’югатів, кетодієнів та спряжених триєнів) на 12–25 %, ТБК-активних продуктів – на 21,0 %, збільшення вмісту основи Шиффа – 35,7 %, зменшення фактору антиоксидантного стану – 57,1 %. Встановлено зменшення показника фактору антиоксидантної системи в організмі собак дослідної групи на 57,1 % порівняно із показником собак контрольної групи, що вказує на невідповідність системи антиоксидантного захисту інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів. За дослідження явища біорезонансу апаратно-програмним діагностичним комплексом «ПАРЕС-Д» із 40 собак виявлено 9 тварин зі зниженим функціональним станом САЗ. Ці дані на 92,5 % узгоджуються з дослідженням крові, що дозволяє за допомогою біорезонансного тестування вірогідно оцінити функціональний стан системи антиоксидантного захисту в організмі собак. Ключові слова: Система антиоксидантного захисту, біорезонанс, собаки, перекисне окиснення ліпідів, «ПАРКЕС-Д»

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuiper, H. C., Langsdorf, B. L., Miranda, C. L , Joss, J., Jubert, C., Mata,

J. E., Stevens, J. F. (2010). Quantitation of mercapturic acid con-jugates of 4-

hydroxy-2-nonenal and 4-oxo-2-nonenal metabolites in a smoking cessation study.

Free Radic Biol. Med., 48, 65−72.

Bobrytska, O. M. Biorezonansna metodyka yak alternatyvnyi metod

vyznachennia funktsionalnoho stanu orhaniv i system orhanizmu tvaryn

[Bioresonance technique as an alternative method for determining the functional

state of organs and systems of the animals organism] (2011). Naukovo-tekhnichnyi

biuleten NDTs biobezpeky ta ekolohichnoho kontroliu resursiv APK : elektronne

fakhove vydannia Dnipropetrovskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, 1 (1),

−49. Availableat : http:/biosafety-center.dp.ua/naukovi vydannya/.

Vladymyrov, Yu. A., Azyzova, O. A., Deev, A. Y. (1991). Svobodnye

radykaly v zhyvykh systemakh [Free radicals in living systems]. Ytohy nauky y

tekhnyky. Ser. Byofyzyka, 29.

Danchuk, O. V. (2015). Aktyvnist katalazy ta superoksyddysmutazy u

erytrotsytakh svynei riznykh typiv VND za tekhnolohichnoho stresu [Activity of

catalase and superoxide dismutase in erythrocytes of pigs of different types of GNI

for technological stress]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu.

Seriia «Veterynarna medytsyna», 7 (37), 33 –36.

Danchuk, O. V. (2017). Indeksy intensyvnosti peroksydnoho okysnennia

lipidiv u svynei riznykh typiv vyshchoi nervovoi diialnosti za tekhnolohichnoho stresu

[Indices of intensity of peroxide oxidation of lipids in pigs of different types of higher

nervous activity due to technological stress]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten

Derzhavnoho naukovo-doslidnoho kontrolnoho instytutu veterynarnykh preparativ ta

kormovykh dobavok i Instytutu biolohii tvaryn, 18 (1), 24–29.

Danchuk, O. V., Karpovskyi, V. I. (2016). Zbalansovanist fermentatyvnoi

systemy antyoksydantnoho zakhystu v orhanizmi svynei za dii stresovoho faktora

[Balance of the Enzymatic System of Antioxidant Protection in the Pig of the

Stressor]. Naukovyi visnyk veterynarnoi medytsyny, 1, 111–116.

Kaznacheev, V. P. (1985). Byoynformatsyonnaia funktsyia estestvennykh

elektromahnytnykh polei [Bioinformation function of natural electromagnetic fields].

Moscow : Nauka, 528.

Kamyshnykov, V. S. (2002). Spravochnyk po klynyko-byokhymycheskoi

laboratornoi dyahnostyke [Handbook of clinical and biochemical laboratory

diagnostics]. Minsk : Belorus, 2, 463.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.