ПОРІВНЯННЯ ХРОНІЧНОЇ ТОКСЧНОСТІ МОСПІЛАНУ ТА АКТАР ДЛЯ БІЛХ МШЕЙG. Bazaka, Volodimyr Dukhnitskyi, V. Ishchenko

Анотація


Висвітлено результати досліджень з визначення
хронічної токсичності інсектицидів із групи неонікотиноїдів Моспілану
та Актари, діючими речовинами яких є ацетаміприд та тіаметоксам
відповідно. Прояв хронічної токсичності оцінювали за змінами показників
клінічного стану, морфологічних та біохімічних показників крові,
патоморфологічних досліджень. Клінічного прояву ознак отруєння і
загибелі тварин не відмічали. Дослідженнями морфологічного складу
крові за хронічного отруєння Моспіланом після введення його
перорально у дозі, що становить 1/10 DL 50 , встановлено тромбоцитоз
і нейтрофільний лейкоцитоз із зміщенням ядра вправо, а також
лімфоцитопенію. За отруєння Актарою у відповідній дозі також
розвиваються тромбоцитоз і лейкоцитоз, проте без змін лейкограми.
За отруєння Моспіланом і Актарою в сироватці крові тварин
збільшується вміст загального білка за рахунок глобулінової фракції. У
сироватці крові білих мишей, отруєних Моспіланом, встановлено зниження
вмісту сечовини на 43,6 % на фоні незмінного вмісту креатиніну та
достовірне підвищення активності АлАТ, АсАТ з одночасним п ідвищенням
активності ГГТП, що свідчить про значні порушення синтезувальної
функції печінки у тварин із явищами гепатоцитолізу. Підвищення
активності ГГТП без змін активності АлАТ вказує на порушення в
гепатобіліарній системі за хронічного отруєння Актарою.
Значне підвищення активності АсАТ за дії Моспілану та Актари
засвідчує дію обох пестицидів на нікотиночутливі рецептори м’язів.
Більший виражений вплив Моспілану порівняно із Актарою на систему крові
та печінку пов’язаний із вищим ступенем токсичності діючої речовини.
Ключові
слова:
неонікотиноїди,
Моспілан,
Актара,
ацетаміприд, тіаметоксам, токсичність, лабораторні миші, кров,
печінка, активність ферментів


Повний текст:

PDF

Посилання


Ermolova, L. V., Prodanchuk, N. G., Zhmenko, P. G., Lepeshkin, I. V.

(2004). Sravnitelnaya toksikologicheskaya harakteristika novyih neonikotinoidnyih

insektitsidov [Comparative toxicological assessment of new neonicotinoid

insecticides]. Modern Problems of Toxicology, 2, 4–7.

Prodanchuk, M. H., Velykyi, V. I., Kuchak, Yu. A. (2001). Modelni

metodychni pidkhody do toksykoloho-hihiienichnoi otsinky nebezpeky ta prohnozu

sytuatsiinoho ryzyku shchodo formuvannia asortymentu i obsiahiv zastosuvannia

pestytsydiv u silskomu hospodarstvi Ukrainy [Model's methodical approaches to

toxicological and hygienic hazard assessment and prognosis of situation's risk for

forming assortment and volumes of pesticide's usage in agriculture of Ukraine].

Modern Problems of Toxicology, 4, 43–44.

Kagatu, S. (2002). Hlornikotinilovyie insektitsidyi: otkryitie, primenenie i

buduschee [Chloronicotinyl insecticides: the discovery, application and future].

The Abstracts Journal «Biology», series «Toxicology», 4, 15.

Dolzhenko, V. I., Zaharenko, V. A. (2013) Nauchnyie dostizheniya v

oblasti zaschityi rasteniy v 2012 g. [Scientific achievements in the field of plant

protection in 2012]. Protection and quarantine of plants, 2, 54–58.

Goulson, D. (2013). An overview of the environmental risks posed by

neonicotinoid insecticides. J. Appl. Ecol, 4, 977–987.

Eryomina, O. Yu., Lopatina, Yu. V. (2005). Perspektivyi primeneniya

neonikotinoidov v selskom hozyaystve Rossii i sopredelnyih stran [Prospects of

agricultural use of neonicotinoids in Russia and neighboring countries].

Agrochemicals, 6, 87–93.

Kimura-Kuroda, J, Komuta, Y, Kuroda, Y, Hayashi, M, Kawano, H. (2012).

Nicotine-likeeffects of the neonicotinoid insecticides acetamiprid and imidacloprid on

cerebellar neurons from neonatal rats. PLoS One, 7(2): e32432. doi:

1371/journal.pone.0032432.

Yermolova, L. V., Lepeshkin, I. V., Mudry, I. V. (2004). Toksykoloho-

hihiienichna otsinka asortymentu novykh neonikotynoidnykh pestytsydiv (ohliad)

[Complex toxicological and hygienic assessment assortment of new neonicotinoid

insecticides (review)]. Modern Problems of Toxicology, 4, 35–37.

Kotsiumbas, I. Ya. ed. (2006). Doklinichni doslidzhennia veterynarnykh

likarskykh zasobiv [Pre-clinical studies of veterinary drugs]. Lviv: Triada plius, 360.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.