СТАН ЕРТРОЦТІВ ТА ПОКАЗНК ГЕМАТОКРТУ ЕРТРОЦТАРНОЇ МАС СОБАК ЗА РІЗНХ ТЕРМІНІВ ЗБЕРІГАННЯI. Yakymchuk, A. O. Makarin, O. M. Yakymchuk, M. O. Marynyuk

Анотація


На відміну від гуманної медицини, у ветеринарії не існує
єдиного протоколу щодо тривалості зберігання еритроцитарної маси та
показників її якості. Метою роботи було дослідження стану еритроцитів
та показника гематокриту в еритроцитарній масі собак під час зберігання
для визначення максимального терміну її трансфузійної здатності.
Для дослідження було використано 15 зразків еритроцитарної маси
собак з терміном зберігання 1,7,14,21, 28 та 35 діб. Точками контролю були
морфологічні показники еритроцитів, а саме − зміна їх форми, а також
гематокритне число. За результатами досліджень найменш суттєві зміни
гематокритного числа відбуваються в перші три тижні зберігання
еритроцитарної маси. Після 21 доби зберігання еритроцитарної маси
спостерігаються значні морфологічні зміни, що характеризуються появою
ехіноцитів і сфероцитів, та зміни показника гематокриту, а саме − його
збільшення з 65 ± 1,21 % на 1 добу отримання еритроцитарної маси до 75,8
± 1,00 % на 35 добу її зберігання. Морфологічні зміни еритроцитів після 35-
добового терміну зберігання еритроцитарної маси не дозволяють
рекомендувати її для трансфузії реципієнтам.
У перспективі необхідним є проведення клінічних досліджень in vivo
для визначення безпечності та ефективності трансфузії реципієнтам
еритроцитарної маси з різними термінами її зберігання.
Ключові слова: собаки, еритроцитарна маса, гематокритне
число, ехіноцити, сфероцити, вільний гемоглобін


Повний текст:

PDF

Посилання


Relevy, H., Koshkaryev, A., Manny, N. Et al. (2008).Bloodbanking-induced alteration

of red blood cell flow properties. Transfusion, 48(1),136–146.

Berezina, T. L., Zaets, S. B., Morgan, C. et al. (2002). Influence of storage on red

blood cell rheological properties. J Surg Res, 102 (1), 6–12.

Wagner, G. M., Chiu, D. T., Qju, J.H. et al. (1987). Spectrin oxidation correlateswith

membrane vesiculation in stored RBCs. Blood, 69 (6), 1777–1778.

Donadee, C., Raat, N. J., Kanias, T. et al .(2011). Nitric oxide scavenging by red

blood cell microparticles and cell-free hemoglobin as a mechanism for the red cell

storage lesion. Circulation, 124 (4), 465–476.

Tousoulis, D., Kampoli, A. M., Tentolouris, C. et al. (2012). The role of nitricoxide on

endothelial function. Curr Vasc Pharmacol, 10 (1), 4–18.

Watering, L. (2011). Red cell storage and prognosis.Vox Sang, 100 (1), 36−45.

Klein, H. G., Anstee, D. J., Mollison, P. L. (2005). Transfusion of red cells. Mollison’s

Blood Transfusion in Clinical Medicine (11th Edition), 362−373.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.