© ВЕГЕТАТВНІ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЯЦІЇ ВМІСТУ НАТРІЮ І КАЛІЮ У КРОВІ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОР РОКУElena Zhurenko, V. Karpovsky, O Danchuk

Анотація


Наведено результати досліджень впливу тонусу
автономної нервової системи на вміст Натрію та Калію в крові корів
влітку і узимку. Мета роботи полягала у встановленні кортикальних
механізмів регуляції вмісту Натрію та Калію у крові корів залежно від пори
року. За результатами дослідження тонусу АНС було сформовано 3
дослідні групи, по 4 тварин у кожній. У першу групу входили тварини–
нормотоніки, у другу – ваготоніки, у третю – симпатикотоніки.
Матеріалом для досліджень слугували зразки крові тварин отримані з
яремної вени. Відбір крові проводили двічі, улітку і зимою. У цільній крові
визначали
вміст
Феруму
методом
атомно-абсорбційної
спектрофотометрії в полум’яному режимі. Проведені дослідження
свідчать, що вміст Натрію в крові корів різного тонусу АНС узимку на 10,5–
12,5 % (р<0,001) вище від показників улітку. У тварин симпатикотоніків
вміст Калію у крові влітку менше на 14,8 % (р<0,05) відповідно до показників
тварин-нормотоніків. Натрієво-калієве відношення у крові корів-
симпатикотоніків влітку достовірно менше на 20,2 % (р<0,001) відповідно
до показників корів-нормотоніків. У корів-нормотоніків вміст Натрію в крові
узимку менше на 10,5 % (р<0,05), а Калію більше на 29,5 % (р<0,01)
відповідно до цих показників влітку, внаслідок чого натрієво-калієве
відношення у крові цих корів узимку достовірно менше на 30,5 % (р<0,001)
відповідно до показників улітку. Пора року чинить достовірний вплив як на
вміст Натрію (F=154>FU=4,41; р<0,001), Калію (F=7,72>FU=4,41; р<0,05) у
крові корів, так і на їх співвідношення (F=19,1>FU=4,41; р<0,001).
Перспективи подальших досліджень полягають у розробці сучасних
методів та способів корекції вмісту мікроелементів у крові корів з
урахуванням індивідуальних особливостей їх нервової системи
Ключові слова: корови, автономна нервова система, Натрій,
Калій, нормотоніки, ваготоніки, симпатикотоніки


Повний текст:

PDF

Посилання


Pavlov, I. P. (1949). Fiziologicheskoe uchenie o tipah nervnoj sistemy,

temperamentov tozhe [Physiological doctrine of the types of the nervous system,

temperaments, too]. Polnoe sobranie trudov. [in Russian].

Danchuk, O. V. Karpovs'kij V. І. Radchіkov V.F. (2017). Vpliv vishhoї nervovoї

dіjal'nostі na vmіst TBK-aktivnih produktіv u eritrocitah svinej [ Influence of higher nervous

activity on the content of TBC-active products in pig red blood cells] Naukovij vіsnik

Nacіonal'nogo unіversitetu bіoresursіv і prirodokoristuvannja Ukraїni. Serіja: Veterinarna

medicina, jakіst' і bezpeka produkcії tvarinnictva. – Scientific herald of the National

University of Bioresources and Nature Management of Ukraine. Series: Veterinary

Medicine, Quality and Safety of Livestock Products, 265, 84–93[in Ukrainian].

Danchuk, O. V. Karpovs'kij V.І. Trokoz V.O Postoj R.V.(2017). Mehanіzmi

reguljacії vmіstu kortizolu v sirovatcі krovі svinej pri stresі[ Mechanisms of regulation

of cortisol content in blood serum of pigs under stress] Fіzіologіchnij zhurnal. –

Physiological journal 63,6, 60–65 [in Ukrainian].

Karpovskij, V. I. Trokoz, V.A. Danchuk, A.V. et.al (2016). Vlijanie osnovnyh

korkovyh processov na produktivnost' svinej v period tehnologicheskogo stressa

[Influence of the main cortical processes on the productivity of pigs during the period

of technological stress] Jekologija i zhivotnyj mir.– Ecology and the animal world 2.

–13[in Ukrainian].

Avcyn, A. P. Avcyn, A.P. Zhavoronkov, A. A. Rish, M.A. Strochkova L.S. et.al

(1991). Mikrojelementozi cheloveka: etiologija, klassifikacija, organopatologija

[Mikroelementozi rights: etiology, classification, organopathology] M.: Medicina. 4 [in

Russian].

Levchenko, V. І. Vlіzlo, V.V. Kondrahіn, І. P. (2002). Veterinarna klіnіchna

bіohіmіja. [Veterinary Clinical Biochemistry ] Bіla Cerkva. 177-180 [in Ukrainian].

Vlіzlo, V. V. Fedoruk, R. S. Ratich, І. B. (2012). Laboratornі metodi doslіdzhen' u

bіologії, tvarinnictvі ta veterinarnіj medicinі [ Laboratory methods of research in biology,

livestock and veterinary medicine] L'vіv: SPOLOM.764 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.