Serum creatine phosphokinase activity in rabbit during regeneration of experimentally damaged muscle tissue and after its stimulation by transplanted mscN. V. Stadnyk, R. R. Bokotko, T. L. Savchuk, M. A. Kulida, A. Y. Mazurkevych

Анотація


За статистикою в сучасній ветеринарній практиці відсоток м’язових травм серед спортивних та робочих тварини складає від 40-70% спортивних травм. Досить часто зустрічаються випадки із м’язовими травмами скелетних м’язів, а саме кінцівок. В даній науковій праці описано методику досліджень, поетапно етапи досліджень та вивчаємо взаємозв’язок  динаміки активності окремого біохімічного показника крові. Суть методу полягала в моделюванні травми м’язової тканини проведеного методом розтинання шкіри та фасції і відсікання в ділянці серединної площини тазової голівки двоголового м’яза стегна, розміром 1,5 х 1,5см на глибину 1,5 см м’язової тканини на 105 лабораторних тваринах, поділених на 4 групи за застосування різних методів лікування. Аналізуємо результати одного із найефективніших біохімічних методів діагностики ушкодження скелетних м’язових волокон  та порівняно активність ферменту креатинфосфокінази ізоферменту (ММ) залежно від етапу дослідження. Інші методи досліджень такі як, клінічні, біохімічні, ультрасонографічні, гістологічні методи досліджень реєструвались на 4,7,10,14,21,28 добу. Нами проаналізовано останні літературні джерела  та зроблено висновки, що на 4-ту та 7-му доби  рівень креатинфосфокінази в групах із внутрішньовенним введенням, внутрішньом’язовим введенням алогенних мезенехімальних стовбурових клітин вище референтних значень але значно нижче порівняно ніж з групами  контролю  та традиційним методом лікування. А от значну динаміку зниження рівня креатинфосфокінази в сироватці крові у кролів ми спостерігаємо на 10 добу в групі із внутрішньовенним введенням порівняно із контрольною групою тварин у 2 рази, порівняно із традиційним лікуванням в 1,6 рази. Група тварин із внутрішньом’язовим введенням має референтні значення на 14-ту добу, порівняно із контролем нижче в 1,3 рази, традиційним лікуванням 1,2 рази.

Та на 21 добу отримуємо референтні значення у групи тварин із традиційним лікуванням. Рівень активності креатинфосфокінази знижується в  контрольної групи тварин на 28 добу дослідження, що свідчить про повний м’язовий розрив. Результати досліджень показали, що найбільш високу активність ферменту креатинфосфокінази протягом дослідження показали групи тварин контрольна та із традиційним лікуванням, що свідчило про значні структурно-функціональні й деструктивні порушення м’зових волокон скелетних тканин з тяжкою травмою. Таким чином відзначено, що активність ферменту за умов ушкодження скелетної м’язової тканини має тенденцію збільшуватись відповідно до ступеня тяжкості травми.

Ключові слова: алогенні мезенхімальні стовбурові клітини, регенерація м’язової тканини, лабораторні тварини, активність, ізоформа.

 


Ключові слова


allogenic mesenchymal stem cells, muscle tissue regeneration, laboratory animals, activity, isoform.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Antosyuk G.S. (2017) Hygienic requirements for keeping laboratory animals. UDC 614.9: 636.028.

A.G. Skidanov, F.S. Leontieva, D.V. Morozenko, V.K. Piontkovsky, V.O. Radchenko (2016). Orthopedics, Traumatology and Prosthetics.] No 4 UDC 616.74: 617.547] -079: 577.1 (048.8) Biochemical markers for assessing muscle condition in degenerative diseases of the spine.

A. Mazurkevich, M. Malyuk, N. Bezenezhnik, L. Starodub, Y. Kharkevich, A. Yakubchak, M. Gryzinska. (2017) A. DOI 10.1515 / pjvs-0086. Immunophenotypic characteristics and karyotype analysis of mesenchymal stem cells derived from bone marrow of rabbits during in vitro cultivation. Polish Journal of Veterinary Sciences (Vol. 20), № 4, 687–695.

Boncharuk E.G., E.G. Goncharuk, Y.I. Kundiev, V.G. Bardov and others. ; for ed. There is G. Goncharuk. (2009) A Guide to Laboratory Animals and Alternative Models in Biomedical Research. Kyiv: Higher School.

Datsenko II and others. Laboratory animals. Breeding, maintenance, use in the experiment. / Ed. II Datsenko (2001). Laboratory animals http://labanimal.ru/laboratory_animals. Lviv: World.

Jennifer L., Shadrach and Amy J. Waggers (2011) Stem cells for skeletal muscle repair. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2011 August 12; 366 (1575): 2297–2306. DOI: 10.1098 / rstb.2011.0027

Mazurkevich A.Y., Karpovsky V.I., Malyuk M.O. (2015) Obtaining, cultivating, cryopreservation and use of stem cells. Kyiv: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

Mazurkevich A.Y., Malyuk M.O., Danilov V.B., Bokotko R.R., Kovpak V.V., Kharkevich Yu. O., Zhurba V.I. (2010) A method of stimulating proliferative processes in the wound skin of rats by transplantation into the wound area of mesenchymal stem cells. Kyiv: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

Mazurkevich A.Y., Malyuk M.O., Kovpak V.V., Bokotko R.R. (2009) Method of obtaining fraction of bone marrow mononuclear cells with high proliferative activity. Kyiv: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

Mazurkevich A.Y., Malyuk M.O., Kovpak V.V., Bokotko R.R. Patent of Ukraine for utility model No. 50905, IPC (2009). Method of obtaining fraction of bone marrow mononuclear cells of dogs with high proliferative activity. Kyiv: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

Mazurkevich A.Y., Malyuk M.O., Kovpak V.V. (2006) Prospects for the use of stem cells in veterinary medicine. Lviv: Scientific Bulletin of the Lviv National Academy of Veterinary Medicine. SZ Gzhytsky. -128–134.

Mazurkevich A.Y., Malyuk M.O., Kovpak V.V., Bokotko R.R. No 46600. (2009) Method of obtaining fractions of bone marrow mononuclear cells with high proliferative activity. Kyiv: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

Mazurkevich A.Y., Malyuk M.O., Kovpak V.V., Bokotyoko R.R., Danilov V.B., Kharkevich Yu. O. MPK (2009). Method of creating biological graft based on osteogenically induced mesenchymal stem cells of dogs in vitro. Kyiv: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

Mazurkevich A.Y., Malyuk M.O., Kovpak V.V., Sushko M.I., Bokotko R.R. (2008) Influence of different trypsinization methods on proliferative activity of embryonic cells. Kyiv: Scientific Bulletin of the National Agrarian University.

Mazurkevich A.Y., Malyuk M.O., Tkachenko S.M., Kovpak V.V., Bokotyoko R.R. Patent of Ukraine for a utility model Method of lifelong production of stromal stem cells of bone marrow of animals. Kyiv: National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

Mazurkevich A.Y., Savchuk T.L., Bokotko R.R., Malyuk M.O., Kharkevich Y.O., Kovpak V.V., Kladnitskaya L.V., Kovpak O.S., Danilov V. B. (2021) Stimulation by stem cells of regenerative processes in experimentally damaged bone tissue of rabbits. Monograph. NULES of Ukraine, Kyiv: NULES of Ukraine,158.

Mazurkevich A.Y., Malyuk M.O., Kovpak V.V., Kharkevich Yu.O. (2017) Stem cells in veterinary medicine. Monograph. Volume two. Kyiv: Comprint Securities LLC. 280.

Mazurkevich A.Y., Malyuk M.O., Kovpak V.V., Kharkevich Y.O., Zhurba V.I .Stem cells in veterinary medicine, volume one. [Monograph] - K .: LLC CP "Comprint", 2013. 265.

Nakonechna O.A., Bachynsky R.O. (2020) Biochemistry of enzymes. Aspects of medical enzymology: teaching method. manual for preparation for practice. classes in biological chemistry [for students of medical and dental faculties] Kharkiv, 48.

Monica Francchi, Giuseppe Morichi, Giuseppe Mudo, Maria R. Bonsignor, Valentina Di Liberto [Useful role of exercises in modulating mdx muscle plasticity and oxidative stress] (2021) PMID: 33916762 PMCID: PMCID: PMCID: PMC13005.

O.V. Payushina, EI Domaratka, O.N. Sheveleva (2019) Involvement of mesenchymal stem cells in muscle tissue regeneration. Basics of laboratory so-called 30010.1023 / A: 1025425823322 (doi: 10.1023 / A: 1025425823322) - PubMed.

T. Pristupa, M. Klyutsuk, O. Danchuk. (2018) Methods of studying motor activity in animals of Ukraine Podolsk State Agrarian University.

Fabri ZY, Chernov VD (2014) Biochemical bases of physical culture and sports [Textbook for students of higher educational institutions of physical culture and sports]. Uzhhorod. https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/25223


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.