Узагальнення впливу професійної діяльності попередників-викладачів,професорів на навчання та професійну підготовку студентів факультету ветеринарної медициниН. П. Головко

Анотація


Визначено та проаналізовано внесок попередників-викладачів, про-
фесорів Харківської ветеринарної школи, Харківського ветеринарного
училища, Харківського університету та Харківського ветеринарного
інституту XVIII–XX століть у наукове життя міста Харкова та
Слобожанщини. Проведено огляд джерел літератури щодо аналізу
матеріалів зі створення та розвитку Харківської ветеринарної школи,
Харківського ветеринарного училища, Харківського університету та
Харківського ветеринарного інституту.


Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Харківської області. – Ф.928. – Оп.2. – Справа № 13.

Державний архів Харківської області. – Ф.928. – Оп.2. – Справа №75.

Добротворский В.?. Отчет о состоянии и деятельности Харьковского ветеринарного института / Добротворский В.?. – Х : Типогр. фирмы “Адольф Дарре”, 1912. – С. 202.

Енциклопедичний словник Брокгаузь і Ефронь. – Пітербург, 1894. – Т.24. – С. 459.

Історія Харківської державної зооветеринарної академії. 155 років // Міністерство аграрної політики Україні. Харк. держ. зоовет. акад.; ред. кол.: В.О. Головко, Ю.Д. Рубан (голова), В.М. Кандиба та ін. – Х.: Золоті сторінки. 2006. – С. 10–11.

Козодавлев О. А. Достойное начало. Галицкий Наполеон Демьянович, директор Харьковского ветеринарного училища, 1851–1868 / О. А. Козодавлев // Служение Отечеству и долгу: Очерки о жизни и деятельности ректоров харьк. вузов (1805–2004 гг.); под общ. ред. В. ?. Астаховой, Е. В. Астаховой. – Х.: ?зд-во НУА: Золотые страницы, 2004. – С. 335–336.

Краткий исторический очерк 50-летия Харьковского ветеринарного института. – Х., 1912. – С.8–15.

Медичний факультет Харківського університету за перших 100 років його існування (1805–1905). – Х.: Вид-во Харків. ун-та, 1805–1906. – VI. 472, 314, XVI С. – С. 128, 142, 189.

Панько ?.С. Служит людям ветеринария / Панько ?.С.. – К., 1988. – С. 215.

Рудик С. Гордість «Харківського Ветеринарного Інституту імператора Миколи I» (1805–1905) / Рудик С. – К.: Академія наук вищої освіти Україні, 2009. – С. 54–69.

Рудик С.К. Внесок лікаря ветеринарної медицини у світову культуру / С. Рудик // Ветеринарна медицина України. – 1997. – № 12. – С. 14–15.

Рудик С.К. Історія ветеринарної медицини Київщини / С.К.Рудик, І.Ю. Бісюк. – К., 2000. – С. 192.

Рудик С.К. Ф.В. Пільгер – перший професор ветеринарії на Слобожанщині / С.К. Рудик // Ветеринарна медицина України. – 2001. – № 7. – С. 47–48.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.