Мікроскопічна будова та гістохімічна характеристика спинномозкових вузлів свійського собакиЛ. П. Горальський, І. М. Сокульський, Н. Л. Колеснік

Анотація


Наведено результати морфофункціональної та морфометричної характеристики грудних спинномозкових вузлів собак. Встановлено, що нейроцитарна організація спинномозкових вузлів характеризується наявністю великих, середніх та малих нервових клітин з превалюючою кількістю малих клітин (79 %). Середня кількість клітин нейроглії навколо одного нейрона дорівнює 1294±34,44 одиниць. Також з'ясовано особливості локалізації та розподілу нуклеїнових кислот на тканинному та клітинному рівнях.

Повний текст:

PDF

Посилання


Александровская О.В. Морфологические аспекты постнатальной дифференциации разных звеньев соматической рефлекторной дуги / О.В.Александровская, Т.Н.Минеева // Методологические, теоретические и методические аспекты современной нейроморфологии: сб. науч. тр. – М., 1987. – С. 8.

Гейнисман Ю.Я. Структурные и метаболические проявления функции нейрона / Гейнисман Ю.Я. – М.: Наука, 1974. – 207 с.

Горальський Л.П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології: навч. посіб. / Горальський Л.П., Хомич В.Т., Кононський О.І. – Житомир: Полісся, 2005. – 288 с.

Жеребцов Н.А. О постнатальному морфогенезе нейроцитов / Н.А.Жеребцов // Вопросы морфологии домашних животных. – Ульяновск: 1979. – С. 3–8.

Кононский А.?. Гистохимия / Кононский А.?. – К.: Вища школа, 1976. – 278 с.

Ромейс Б. Микроскопическая техника / Ромейс Б. – М.: ?зд-во иностранная лит-ра, 1953. – 436 с.

Шаповалов А.?. Нейроны и синапсы супроспинальных моторных систем/ Шаповалов А.?. – Л.: Наука, 1979. – 185 с.

Deitch A.D. Moses the Nissl substance of living and fixed spinal ganglion cells. An ultraviolet absorption study / A.D.Deitch, J.Montrose // J. Biophys. biochem. cytol. – 1957. – Vol. 3. – P. 449–456.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.