Стан жовчоутворення та жовчовиділення за лікування корів, хворих на жирову гепатодистрофіюВ. В. Влізло, О. І. Приступа

Анотація


За результатами клінічного дослідження, лабораторного аналізу крові та морфологічного стану печінки діагностовано у корів жирову гепатодистрофію. У крові корів, хворих на жирову дистрофію печінки, зростає концентрація жовчних кислот, загального та кон'югованого білірубіну, активність ГГТП і знижується вміст холестеролу, що свідчить про порушення жовчоутворення та жовчовиділення. Застосування коровам, хворим на жирову гепатодистрофію, препарату "Гепален" сприяло поліпшенню загального стану, зниженню вмісту загального та кон'югованого білірубіну, жовчних кислот і активності ГГТП, а також збільшенню концентрації загального холестеролу. Такі зміни показників крові є ознакою нормалізації жовчоутворення та жовчовиділення і ліквідації холестазу. Корови, жирова гепатодистрофія, жовчні кислоти, білірубін, холестерол, ГГТП. 

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Список літератури

Ажунова Т. А. Патогенетические механизмы лекарственных

гепатопатий и их фармакокоррекция растительными препаратами: дис. д-ра биол. наук / Т.А. Ажунова. − Улан-уде, 1998. – 37 с.

Влізло В.В. Дослідження пігментного обміну при діагностиці хвороб печінки / В. В. Влізло, Й. І. Княжицький, Л. Г. Слівінська [та ін.] // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – Харків, 2001. –Вип. 9 (33), Ч. 2. – С. 164–167.

Влізло В.В. Жировий гепатоз у високопродуктивних корів: автореф. Дис. на здобуття наук. ступеня доктора. вет. наук: спец. 16.00.01 “Діагностика та терапія тварин” / В.В. Влізло. – К., 1998. – С.18–26

Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та

ветеринарній медицині / [Влізло В. В., Федорук Р. С., Ратич І. Б. та ін.]; за ред.. В.В. Влізла. – Львів: СПОЛОМ, 2012. – 764 с.

Подымова С. Д. Болезни печени / Подымова С. Д. // Руководство для врачей. − М.: Медицина, 1984. – 478 с.

Синельник О. Д. Функциональные и морфологические изменения в изолированной печени под воздействием препаратов желчных кислот // О. Д. Синельник, Н. А. Карпезо // Рос.журнал гастроэнтерологии, гепатологии, проктологии. — 1998. — Т. 18, № 5. — С. 191−193.

Хазанов А. ?. Функциональная диагностика болезнй печени /

А. ?. Хазанов [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.:Медицина, 1988. – 304 с.

Kraft W. Klinische Labordiagnostik in der Tiermedizin / W. Kraft,

U. M. Dürr. − Stuttgart, New York: Schattauer, 2005. − 534 p.

Feldman G. Hepatocyte and cholestasis / G. Feldman // J. Hepatol. –1995. – Vol.16, № 3. – P. 392–402.

Foti D. Basic tranckription element binding protein transactivates the cholesterol 7-a-hydroxylase / D. Foti, D. Stroup, J. Y. L. Chiang // Bioch. Bophys. Res. Comm. – 1998. – Vol. 233, № 1. – P. 109–113.

Laine F. Prediction of liver fibrosis in patients with features of the

metabolic syndrome regardless of alcohol consumption / F. Laine, C.

Bendavid, R. Moirand // Hepatology. — 2004. — Vol. 39. — P. 1639–1646.

Poynard T. FibroTest FibroSURE: towards a universal biomarker of liver ibrosis / T. Poynard, F. Bismut, M. Munteanu // Expert. Rev. Mol. Diagn. –2005. – № 5. – P. 15–21.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.