Біохімічні показники крові великої рогатої худоби, хворої на гельмінтози, за впливу рефектину, комбітрему та рафензолуМ. П. Прус, О. В. Кручиненко, О. М. Шабалін

Анотація


Наведено результати дослідження біохімічних показників крові хворих тварин до та після застосування рефектину, комбітрему й рафензолу. За паразитування гельмінтів відбувається вірогідне підвищення активності АсАТ, рівня білірубіну та холестеролу. Найкраща корекція біохімічних показників крові хворих тварин, уражених гельмінтами, відбувається за лікування їх комбітремом і рафензолом. Велика рогата худоба, кров, антигельмінтики.

Повний текст:

PDF

Посилання


Список літератури

Дахно І.С Ефективність деяких антгельмінтиків при змішаних паразитозах великої рогатої худоби / І.С Дахно, О.С. Клименко // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: з6. наук, праць ХДЗВА. – 2006. – Вип. 13 (38). – С. 289–294.

Дахно І.С. Епізоотологія, патогенез, етіотропна та імунокоригуюча терапія при фасціольозі і дикроцеліозі жуйних тварин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук: спец. 03.00.18 «Паразитологія, гельмінтологія» / І.С. Дахно – Харків, 2001. – 36 с.

Довгій Ю., Ефективність та вплив рафензолу на морфологічні й біохімічні показники організму тварин, хворих на фасціольоз / Ю. Довгій, О. Пінський, А. Драгальчук // Ветеринарна медицина України. – 2007. – № 7. – С. 26–27.

Огородник С.Г. Парамфистоматоз крупного рогатого скота в хозяйствах Новгородской области: эпизоотология, меры борьбы: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата вет. наук: спец. 03.00.19 / С.Г. Огородник. – Санкт-Петербург, 2007. – 20 с.

Эффективность некоторых антигельминтиков при смешанных

трематодозах крупного рогатого скота / С.Ш. Абдулмагомедов, А. А. Рашидов, А. Д. Алиев, К. А. Карпущенко, М. В. Шамхалов // Российский паразитологический журнал. 2009. – № 3. – С. 90–92.

Якубовский М. В. ?ммунитет крупного рогатого скота при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта / М. В. Якубовский, ?. ?. Кузьминский // Весці Нацыанальнай акадэміі навук Беларусі.– 2011. – № 4. – С. 73–77


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.