БІОХІМІЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІН ПОКАЗНКІВ КРОВІ ЗА МАЛОФАГОЗІВ КУРЕЙЛ. Ю. Хижня

Анотація


Наведено результати власних досліджень визначення впливу малофагозної інвазії курей на гематологічні показники. Встановлено зниження вмісту гемоглобіну інвазованих курей до рівня 88,34±3,73 г/л, зменшення кількості еритроцитів (2,72±0,44 Т/л) та підвищення рівня лейкоцитів (30,04±1,95 г/л). Біохімічним дослідженням сироватки крові виявлено зниження кількості альбумінів (27,84±1,2 %) та збільшення фракційного складу глобулінів. Вміст лужної фосфатази у сироватці крові птиці становить 57,32±0,59 ОД/л.

Повний текст:

PDF

Посилання


Арестов О. А. Ектопаразити курей / О. А. Арестов, М. В. Шустрова, М. В. Розовенко // Ветеринарія. – 1998. – № 10. – С. 33–35.

Вержиховський О. Епізоотичний стан птахівництва в Україні / О. Вержиховський, Ю. Колос, В. Титаренко, В. Стець // Ветеринарна медицина України. – 2007. – № 6. – С. 8–10.

Дурухян С. А. Возрастные изменения некоторых биохимических показателей у разных пород кур в период постэмбрионального развития: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук: спец. 05.06.07 “Биология” / С. А. Дурухян. – Ереван, 1971. – 19 с.

Кудрявцев А. А. ?сследования крови в ветеринарной диагностике / Кудрявцев А.А. – М. : Сельхозлит, 1953. – 191 с.

Нагорна Л. В. Фармако-токсикологічна оцінка ектоцидної дії “Ектосану” при ураженні птиці ектопаразитами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.11 "Паразитологія, гельмінтологія" / Л. В. Нагорна. – Львів, 2009. – 26 с. 6. Паразитологія та інвазійні хвороби тварин: [практикум] / [Галат В. Ф., Березовський А. В., Прус М. П., Сорока Н. М.]. – К.: Вища освіта, 2003. – 462 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.