ЕПІЗООТОЛОГІЯ, ДІАГНОСТКА ТА ЛІКУВАННЯ КОНЕЙ ЗА СТРОНГІЛОЇДОЗУ У ЗОНІ СТЕПОВОГО ПРДНІПРОВ’ЯЛ. І. Шендрик, Ю. А. Гугосьян, А. М. Громихіна

Анотація


Вивчено сезонну та вікову динаміки стронгілоїдозу коней в умовах степового Придніпров’я, порівняно методи лабораторної діагностики, визначено ефективність антигельмінтиків. Найвищу інвазованість підтверджено у лошат до одного року в літню пору. Метод копрологічної діагностики за Форейтом виявився на 18,1 % ефективнішим ніж за Фюллеборном. ЕЕ та ІЕ фенбендазолі бровермектин-гелю становили 100 %, економічна ефективність відповідно – 12,5 та 7,1 грн на 1 грн витрат.

Повний текст:

PDF

Посилання


Айтуганов Б.Е. Эпизоотология и усовершенствование терапии нематодозов лошадей при табунном содержании в условиях Западного Казахстана: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. вет. наук :.спец. 030019 «Паразитология» / Б.Е. Айтуганов. – М.,2007. – 24 с. 2. Бундина Л.А. Эпизоотический процесс при стронгилоидозе лошадей / Л.А. Бундила // Ветеринария. – 2006. – № 12. – С. 32–33. 3. Вислобоков В.А. Стронгилоидоз лошадей в центральном районе Нечерноземной зоны Российской Федерации:биология возбудителя, эпизоотология, патогенез, лечение и профилактика : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. вет. наук : спец. 030019 «Паразитология» / В.А. Вислобоков. – ?ваново. – 2009. – 22 с.

Галат М.В. Змішані інвазії коней (поширення, діагностика, лікування): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.11 «Паразитологія» / М.В.Галат. – К., 2010. – 17 с. 5. Длубаковский Н.?. Нематодозы лошадей в Беларусии (параскароз, оксиуроз, стронгилоидоз): автореф. дис.на соискание ученой степени канд. вет. наук. – Минск. – 2001. – 23 с.

Кузьміна Т.А. Біологічні основи інтегрованого контролю стронгілід (Nematoda: Strongylida) – паразитів коней в умовах України: автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.08 «Зоологія» / Т.А. Кузьміна. – К., 2004. – 20 с.

Лук’янова Г.О. Асоціативні інвазії коней: імунологічні та патогенетичні зміни:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. вет. наук : спец. 16.00.11 «Паразитологія» / Г.О.Лук’янова. – К., 2011. – 36 с. 8. Форейт У. Дж. Ветеринарная паразитология:справочное руководство/ Форейт У.Дж. – М.: Аквариум Принт, 2012. – 248 с. 9. Malan F.S., Reinecke R.K., Scialdo R.C. Anthelminti cefficacy off enbendazole pasteine quines // J.S. Afr. Vet. Ass. – 1981. – Vol. 52, № 2. – P. 127.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.