ЕФЕКТВНІСТЬ КЛОНУВАННЯ ПЕРВННХ МУЛЬТПОТЕНТНХ СТОВБУРОВХ КЛІТН КІСТКОВОГО МОЗКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНХ УМОВ ЗБЕРІГАННЯМ. О. Малюк

Анотація


Проведені експериментальні дослідження свідчать, що у кістковому мозку кролів містяться різні фракції клітин, які здатні до проліферації. За відповідних умов зберігання частина стовбурових клітин із високим потенціалом до цитодиференціювання гине, як більш диференційована фракція, а менш диференційовані фракції клітин кісткового мозку зберігають здатність до клонування. При цьому не виключена часткова втрата ними проліферативного потенціалу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Астахова В.С. Остеогенные клетки-предшественники костного мозга человека / Астахова В.С. // К.: Феникс, 2000. – 176 с.

Методичні рекомендації “Використання мезенхімальних стовбурових клітин для корекції репаративних процесів в організмі тварин-реципієнтів” / [Мазуркевич А.Й., Данілов В.Б., Малюк М.О. та ін.]. – К., 2012. – С. 42.

Патент України на корисну модель № 40805, МПК (2009) А61К 35⁄28. Спосіб прижиттєвого отримання стромальних стовбурових клітин кісткового мозку тварин ⁄ Мазуркевич А.Й., Малюк М.О., Ткаченко С.М., Ковпак В.В.; – № u 2008 13659. заявл. 26.11.2008; Опубл. 27.04.2009. Бюл. № 8.

Петренко А.Ю. Стволовые клетки. Свойства и перспективы клинического применения /А. Ю. Петренко, Ю.А. Хунов, Э. Н. ?ванов –Луганск: Прес-экспресс, 20011. – 367с.

Тимакова Л.А.// Проблемы гематологии. – 1982. – № 4 – С. 17–19.

Takahashi M., Singer J.W. Effects of marrow storage at 40 C subsequent generation of long – term marrow cultures / M. Takahashi, J.W. Singer // Exp. Hematol. – 1985. – Vol. 13, № 7. – P. 691 – 695.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.