Проблемні аспекти дослідження антибактеріальних препаратів в продуктах птахівництва.І. В. Забарна, О. М. Якубчак

Анотація


У статті наведено результати дослідження м’язів птиці та печінки трьох торгових марок з виробництва курятини в Україні на залишки антибактеріальних препаратів методом імуноферментного аналізу (ELISA) та рідинної хроматографії (LC-MS/MS). Надано рекомендації щодо внесення змін до Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та інших забруднювачів у живих тваринах, необроблених харчових продуктах тваринного походження та правил відбору птиці для дослідження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Директива Совета 96/23/ЕЕС от 29 апреля 1996 года, о мерах по контролю отдельных веществ и их остаточного содержания в не забитых животных и продуктах животного происхождения, принятая в отмену действия Директив 85/358/ЕЕС и 86/469/ЕЕС и Постановлений 89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС // Official Journal of the European Communities. – L. 125, 23.5.1996. – c. 10.

Кальницкая О. ?. Проблемные аспекты использования антибиотиков в ветеринарии и животноводстве / О. ?. Кальницкая // Состояние и проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии в животноводстве: Материалы международной научно-практической конференции. – Чебоксары. − 2004. – С. 4-8.

Методичні вказівки по кількісному визначенню нітрофурану (АОЗ) у зразках м'яса, креветках, молоці та меді за допомогою тест-системи РІДАСКР?Н® НІТРОФУРАН (АОЗ) (RIDASCREEN® NITROFURAN (AOZ). – Львів : ПП «Біола», 2008. (не вказані сторінки)

Методичні вказівки щодо організації та виконання Плану державного моні-торингу залишків ветеринарних препаратів та інших забруднювачів у необроблених харчових продуктах, живих тваринах та кормах / А. В. Абрамов, С. І. Чернявський, Т. П. Кулеша та ін. – К. : ДНДІЛДВСЕ. – 2010. – 23 с.

План державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження на 2012 рік // Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 22 грудня 2011 року № 143.

Решение комиссии 657/2002 от 12 августа 2002 года, обеспечивающее выполнение Директивы Совета 96/23/EC касательно эффективности аналитических методов и интерпретации результатов // SANCO. – 2004. – 2726 rev.1.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.