Внутрішньорганне лімфатичне русло шлунка борсука європейського.В. К. Костюк, О. М. Максименко

Анотація


Встановлено особливості архітектоніки внутрішньоорганного лімфа-
тичного русла шлунка борсука європейського. Здійснено статистичний
аналіз морфометричних параметрів діаметру лімфатичних капілярів і судин
та визначено щільність розміщення лімфатичних капілярів на 1мм2 у всіх
шарах стінки шлунка борсука європейського. Встановлено співвідношення
компонентів внутрішньоорганного лімфомікроциркуляторного русла із
структурними елементами стінки шлунка.


Повний текст:

PDF

Посилання


Балашев В. Н. Лимфатическое русло желудка / В. Н. Балашев. – Л. : «Ме-дицина», 1975. – 144 с.

Выренков Е. Я. Методы исследования лимфатической системы / Е. Я. Выренков // Лимфатическая система в эксперименте и клинике: науч. труды Центрального ордена Ленина ин-та усовершенствования врачей. – М., 1971. – Т. 161. – С. 23-33.

Елисеев В. Г. Основы гистологии и гистологической техники / В. Г. Елисеев, М. Я. Субботин, Е. Ф. Котовский. – М. : Медицина, 1967. – 268 с.

Знамеровський В. Є. Лімфатичне русло і регіонарні лімфатичні вузли матки корови, свині і норки [текст]: дис. канд. вет. наук: 16.00.02 / В. Є. Знамеровський // Національний аграрний ун-т. – К., 1995. – 144 с.

Костюк В. К., Туз Т. В. Лімфатичне русло дванадцятипалої кишки кроля / В. К. Костюк, Т. В. Туз // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць. – Х. – Вип. 24. – 2012. – С. 94-99.

Ревазов B. C. К анатомии лимфатической и кровеносной системы желудка / B. C. Ревазов // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1971. – № 7. – С. 60-70.

Стрелков Р. Б. Статистические таблицы для экспресс обработки экспери-ментального и клинического материала / Р. Б. Стрелков. – Обнинск, 1980. – 18 с.

Ji R. C., Kato S. Lymphatic network and lymphangiogenesis in the gastric wall / R. C. Ji, S. Kato. – Histochem. Cytochem., 2003. – V. 51. – P. 331-338.

Weidenreich F. Lymphatic system / F. Weidenreich, H. Baum, A. Trautmann // Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere. – Berlin. – 1933. – Bd. 6. – S. 211-240.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.