Морфофункціональні зміни в організмі молодняку великої рогатої худоби за катарального кон’юнктивітуВ. В. Мельничук

Анотація


Наведено морфофункціональні зміни в організмі молодняку великої
рогатої худоби, хворого на катаральний кон’юнктивіт, за клінічним
статусом тварин та параметрами показників кровоносного русла.
Встановлено, що запалення сполучної оболонки зорового аналізатору,
незважаючи на локальність патологічного процесу, впливає на весь
організм, що виражається у зміні клінічного стану тварин та зрушенні
показників (морфологічних та біохімічних) кровоносного русла в порівнянні до
клінічно здорових.


Повний текст:

PDF

Посилання


Василиади М. Я. Эффективность лечения конъюнктиво-кератитов и их ослож-нений у животных хлорофиллиптом в сочетании с новокаиновой терапией: автореф. дисс. канд. вет. наук: спец: 16.00.05 "Ветеринарная хирургия", 16.00.02 "Патология, онкология и морфология животных" / М. Я. Василиади. – Воронеж, 2006. – 29 с.

Габбасов A. A. Этиопатогенетическая терапия конъюнктиво-кератитов у животных: автореф. дисс. канд. вет. наук: спец. 16.00.05 "Ветеринарная хирургия" / А. А. Габбасов. – Казань, 2000. – 24 с.

Грязанов В. В. Сравнительная эффективность способов лечения конъюнк-тиво-кератитов у телят: автореф. дисс. канд. вет. наук: спец. 06.02.04 "Ветеринарная хирургия" / В. В. Грязнов. Оренбург, 2011. – 18 с.

Сілін Д. С. Клініко-морфологічна характеристика та деякі питання імуно-морфогенезу і терапії кон’юнктивітів тварин: автореф. дис. канд. вет. наук: спец. 16.00.05 "Ветеринарна хірургія", 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Д. С. Сілін. – К., 1997. – 23 с.

Шарварчук Р. І. Рикетсіозний кон’юнктивокератит молодняку великої рогатої худоби: автореф. дис. канд. вет. наук: спец: 16.00.05 "Ветеринарна хірургія" / Р. І. Шарварчук. – Біла Церква, 2004. – 19 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.