Морфологія окремих органів нервової системи у свійського собаки.В. М. Солімчук, А. О. Хохлюк, Н. Л. Колеснік, І. М. Сокульський

Анотація


В статті подані результати морфологічних досліджень та мор- фометричні показники окремих органів нервової сисмтеми, а саме: мозочка, довгастого та спинного мозку і спинномозкових вузлів свійського собаки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Горальський Л. П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи досліджень у нормі та при патології: Навчальний посібник / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, О. І. Кононський. – Житомир : «Полісся», 2005. – 288 с.

Меркулов Г. А. Курс патологической техники / Г. А Меркулов – Л. : Медицина, 1969. – 423 с.

Морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів хребетних тварин : монографія / Л. П. Горальський, В. Т Хомич та ін.; за ред. Л. П. Горальського. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 296 с.

Оленев С. Н. Конституция мозга / С. Н. Оленев. – Л. : Медицина, 1987. – 207 с.

Садыков Ж. С. К биоморфологии спинного мозга млекопитающих: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. биол. наук / Ж. С. Садыков. – Алма-Ата, 1963. – 18 с.

Якубов Я. ?. К морфологии спинного мозга собак / Я. ?. Якубов // Тез.докл. 4-й науч. конф.; Андижан. отд-ние Всесоюз. науч. об-ва анатомов, гистологов и эмбриологов. – Андижан, 1969. – С. 58-59.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.