Аналіз законодавчої бази, що регулює безпечність і якість меду.О. М. Якубчак, А. В. Коновалова

Анотація


Проведено порівняльний аналіз показників безпечності та якості меду, викладених в ДСТУ 4497:2005, Директивах 2001/110/ЕС та 96/23/ЕС; Регла-ментах ЕС 178/2002, 396/2005 та 853/2004; Кодекс Аліментаріус (САС 12-1981).

Повний текст:

PDF

Посилання


Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в живых животных и продуктах животного происхождения, отменяющая Директивы 85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/laws/eu/96-23.pdf. (не вказана дата звернення)

Мед натуральний. Технічні умови: ДСТУ 4497:2005 [Чинний від 28 грудня 2005 р.]. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 21 с.

Наказ № 16 від 03.11.98 «Про затвердження Обов’язкового мінімального переліку досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження,

комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0761-98. (не вказано дату звернення)

Наказ № 34 від 14. 01. 14 р. «Про затвердження перелiкiв потужностей для надання права експорту харчових продуктiв тваринного походження» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.qdpro.com.ua/document/53092. (не вказано дату звернення)

Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. (не вказано дату звернення)

Bogdanov S. Martin P. Honey Authenticite : a Review [Електронний ресурс] / S. Bogdanov, P. Martin // Swiss Bee Research Centre. – Режим доступу :http://www.beehexagon.net/files/file/fileE/Honey/AuthenticityRevue_Internet.pdf. (не вказано дату звернення)

Codex Alimentarius Standard 12-1981 for Honey [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://www.codexalimentarius.org/. (не вказано дату звернення)

Commission Implementing Decision of 11 June 2012 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC. – 2012.

Commission Regulation (EU) No 37/2010of 22 December 2009 on pharmacologically active substances and their classification regarding maximum residue limits in foodstuffs of animal origin [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/health/files/mrl/mrl_20101212_consol.pdf. (не вказано дату звернення)

Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:010:0047:0052:EN:PDF. (не вказано дату звернення)

Council Rеgulation (EEC) No 2377/90 of 26 June 1990 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol5/reg_1990_2377/reg_1990_2377_en.pdf. (не вказано дату звернення)

Harmonised methods of the International Honey Commission [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bee-hexagon.net/files/file/fileE/IHCPapers/IHC-methods_2009.pdf. (не вказано дату звернення)

Honey Quality and International Regulatory Standards Review by the International Honey Commission [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.beekeeping.com/articles/us/honey_quality.htm. (не вказано дату звернення)

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:EN:PDF. (не вказано режим доступу)

Rеgulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

Rеgulation (EC) NO 396/2005 of the European Parliament and of the Council of 23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:070:0001:0016:en:PDF. (не вказано дату звернення)

Rеgulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_853-2004_en.pdf. (не вказано дату звернення)

http://www.souzinform.com.ua/index.php?language=ukr&menu=article/honey_market_review.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.