Будова стінки лімфатичних капілярів шлунка свійського кота за даними електронної мікроскопіїО. М. Максименко, В. К. Костюк

Анотація


Встановлено особливості ультрамікроскопічної будови ендотеліоцитів лімфатичних капілярів шлунка свійського кота. Проведено порівняльний аналіз будови стінки лімфатичного та кровоносного капіляра за даними електронної мікроскопії. Визначено основні принципи будови ендотеліоцита лімфатичного капіляра шлунка свійського кота.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Жданов Д. А. Сравнительное электронномикроскопическое исследова-ние строения стенок кровеносных и лимфатических капилляров / Д. А. Жданов, В. А. Шахламов // Архив анатомии, 1964. – № 10. – С. 28 – 34.

Уикли В. Электронная микроскопия для начинающих / Пер. с англ. //

В. Уикли. – М.: Мир, 1975. – 324 с.

Шахламов В. А. Капилляры (электронномикроскопическое исследова-ние) / В. А. Шахламов. – М.: Медицина, 1971. – 200 с.

Давиденко Л. М. Ультраструктура лімфатичних судин підшлункової

залози людини у ранньому ембріогенезі / Л. М. Давиденко // Морфологічні та клінічні аспекти лімфології: М-ли наук. конф., присв. 100-річчю з дня народ.

М. С. Спірова. – К., 1992. – С. 26-27.

Шахламов В. А. Очерки по ультраструктурной организации сосудов лимфатической системы / В. А. Шахламов., А. П. Цамерян – Новосибирск:

Наука, 1982. – 120 с.

Цамерян А. П. Ультраструктура и проницаемость стенки сосудов

лимфатической системы: автореф. дис. канд. мед. наук: спец. 16.00.02.

«Патология, онкология и морфология животных» /

А. П. Цамерян. – М., 1972. – 18 с.

Burke Y. Lymphatic capillary function in normal and in fammed states /

Y. Burke, L. Leak // Progres in Lymphology. – Stuttgardt, 1970. – P. 81-85.

Casley-Smith J. R. Electron microscopial observations on the dilamed lymphatics in oedematous regions and their collapse following hyaluronidase

asminnistration / J. R. Casley-Smith // Brit. J. Exp. Path., 1967. – Vol. 48. –

P. 680–686.

Pullinger B. O. Some observations on the structure and functions of lymphatics: their behavior in local oedema / B. O. Pullinger, H. W. Florey // The British Journal of Experimental Pathology, – 1935. – V. 16. – № 1. – P. 49 – 61.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.