Морфологія мозочка, спинного мозку та спинномозкових вузлів у свійських тваринЛ. П. Горальський, І. М. Сокульський, Я. Ю. Веремчук, В. М. Солімчук, Н. Л. Колеснік

Анотація


У роботі за допомогою морфологічних та морфометричних методик висвітлено макро- та мікроскопічну будову мозочка, спинного мозку та спинномозкових вузлів свійських тварин. Встановлено характерні видові відмінності досліджуваних органів, які зумовлені особливостями екологічних чинників, поведінкою свійських тварин у навколишньому середовищі та їх пристосуванням до конкретних умов перебування у певній екосистемі. При цьому популяція нервових клітин, об’єми перикаріонів та їх ядер, показник ядерно-цитоплазматичного відношення мозочка, спинного мозку і спинномозкових вузлів у дослідних тварин неоднорідні й залежать від розмірів нейронів та виду тварин.

Ключові слова: нервова система, мозочок, спинний мозок, спинномозковий вузол, нейрон, ядро, ядерно-цитоплазматичне відношення, морфологія

 


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Андреева Н. Г. Эволюционная морфология нервной системы позвоночных / Н. Г. Андреева, Д. К. Обухов. – С.-П. : «Лань», 1999. – 384 с.

Заварзин А. А. Очерки по эволюционной гистологии нервной системы / А. А. Заварзин. – М. : Медгиз, 1959. – 230 с.

Горальський Л. П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології: навч. посіб. / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, О. І. Кононський ; за ред. Л. П. Горальського. – 2-ге вид. – Житомир: Полісся, 2011. – 288 с.

Меркулов Г. А. Курс патологической техники / Г. А. Меркулов. – Л. : Медицина, 1969. – 423 с.

Морфологія спинного мозку та спинномозкових вузлів хребетних тварин : монографія / Л. П. Горальський, В. Т. Хомич, І. М. Сокульський [та ін.] ; за ред. Л. П. Горальського. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 296 с.

Фізіологія людини і тварини : підруч. / Г. М. Чайченко, В. О. Цибенко, В. Д. Сокур; за ред. В. О. Цибенка. – К. : Вища шк., 2003. – 463 с.

Шмидт Р. Физиология человека / Р. Шмидт, Г. Тевс. – М. : Мир, 1996. – Т. 2.

– 313 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.