Вміст насичених жирних кислот в ліпідах плазми крові поросят залежно від особливостей кіркової та вегетативної нервової регуляціїВ. В. Карповський, П. В. Карповський, В. М. Скрипкіна, А. О. Ландсман, Р. В. Постой, Д. І. Криворучко, В. І. Трокоз, В. І. Карповський

Анотація


В роботі представлені результати досліджень жирнокислотного спектру ліпідів плазми крові поросят залежно від особливостей умовно- рефлекторної діяльності і типу вегетативної регуляції. Вірогідні відмінності як за фракціями жирних кислот, так і за вмістом насичених жирних кислот спостерігали між представниками сильного врівнова- женого рухливого та слабкого типів вищої нервової діяльності. У поросят із різним тонусом автономної нервової системи суттєвих відмінностей за сумою насичених жирних кислот в ліпідах плазми крові не спостерігали. Однак, встановлено вірогідно вищий вміст окремих насичених жирних кислот у плазмі крові тварин нормотоніків порівняно із симпатикотоніками.

Ключові слова: типи вищої нервової діяльності, тонус автономної нервової системи, свині, жирні кислоти, ліпіди, кров, умовно-рефлекторна  діяльність


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Бутенков А. ?. Вегетативный статус у поросят при синдроме послеотъемного мультисистемного истощения / А. ?. Бутенков // Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы на основе инновационных достижений: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Г. Новочеркасск, 2009. – С. 274–280.

Жири та олії тваринні і рослинні. Аналізування методом газової хроматографії метилових ефірів жирних кислот: ДСТУ ISO 5508–2001 (ISO 5508:1990). − [Чинний від 2003−01−01]. − К. : ДП УкрНДНЦ, 2003. − 15 с. (Національний стандарт України)

Климов А. Н. Обмен липидов и его нарушения / А. Н. Климов, Н. Г. Никульчева. – СПб: Питер Ком, 1999. – 512 с.

Козій В. І. Добробут тварин (історичні, наукові та нормативні аспекти) / В. І. Козій. – Біла Церква, 2012. – 320 с.

Куликов Г. А. Нейробиологические основы высшей нервной деятельности человека / Г. А. Куликов // Соросовский образовательный журнал. – 1998. – № 6. – С. 9–15.

Метаболический профиль беременных коров с разным типом этологической активности / Е. В. Смирнова, А. Г. Нежданов, М. ?. Рецкий и др. // Сельскохозяйственная біологія. – 2014. – № 2. – C. 67–71.

Методика визначення типів вищої нервової діяльності свиней у виробничих умовах / В. І. Карповський, В. О. Трокоз, Д. І. Криворучко та ін. // Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин та держ. н.-д. контрол. ін-ту ветпрепаратів та корм. добавок. – 2012. – Вип. 13. – № 1/2. – С. 105–108.

Насибов М. Н. Проявление полового рефлекса в связи с типом нервной системы у хряков-воспроизводителей / М. Н. Насибов, В. С. Авдеенко // Сельскохозяйственная биология. Серия: Биология животных. – 2008. – № 4. – С. 86–88.

Науменко В. В. Особливості умовно-рефлекторної діяльності, типи нервової системи та їх зв'язок з деякими функціями у свиней / В. В. Науменко // Науковий вісник національного аграрного університету. – 2004. – Вип. 78. – С. 13–34.

Николайчев В. А. Связь типа нервной деятельности и срока хозяйственного использования у овец романовской породы / В. А. Николайчев // Зоотехния. – 2005. – № 8. – С. 24–25.

Регуляторные системы организма человека / В.А. Дубынин, В. ?. Сивоглазов, В. В. Каменский, М. Р. Сапин. – М.: Дрофа, 2003. – 368 с.

Фізіологія сільськогосподарських тварин: практикум. / За ред. І. Д. Дерев’янко, А. С. Дячинського, 3-тє вид. перероб. і допов. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.