Мезенхімальні стовбурові клітини у ветеринарній медицині України: від експериментів до клінікиА. Й. Мазуркевич

Анотація


Викладені результати проведених в НУБіП України досліджень на тваринах із експериментально-змодельованими ушкодженнями тканин після застосування стовбурових клітин. Встановлено, що мезенхімаль- ні стовбурові клітини в усіх випадках викликають відновлення пато- логічно змінених тканин. Інтенсивність відновлення залежить від виду та віку тварин-реципієнтів, виду мезенхімальних стовбурових клітин та їх характеру (алогенні, ксеногенні, диференційовані, недиференційо- вані), від способу їх застосування та дози. В порівнянні з традиційними методами лікування піддослідних тварин із експериментально змоде- льованими патологічними процесами (ушкодження шкіри, суглобового хряща, сухожилків, експериментальна гостра ниркова недостатність, хронічний токсичний гепатит) стовбурові клітини показали вищий ефект у кожному випадку.

Доведено, що алогенні стовбурові клітини, як і аутогенні, не вик- ликають імунної відповіді з боку організму тварин-реципієнтів, в той  час як ксеногенні стовбурові клітини викликають проти себе імунну відповідь, що призводить до зниження їх біологічної активності. Вста- новлено, що цитогенетична однорідність стовбурових клітин в процесі їх культивування втрачається. Визначені перспективи подальших дос- ліджень стовбурових клітин в НУБіП України.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Стовбурові клітини у ветеринарній медицині, том перший:

Експериментальні дослідження з отримання, зберігання і застосування

мезенхімальних стовбурових клітин: Монографія/ А. Й. Мазуркевич, М. О. Малюк, В. В. Ковпак, Ю. О. Харкевич, В.І. Журба. – К.: ТОВ ЦП.- Вид.- во

«Компринт». – 2013.– 265 с.

Використання мезенхімальних стовбурових клітин для корекції репаративних процесів в організмі тварин-реципієнтів. Методичні рекомендації/ А. Й. Мазуркевич, М. О. Малюк, В. В. Ковпак, Ю. О. Харкевич, В.І. Журба, Золтан Н.І. – Київ, видавничий центр НУБіП України. – 2012. - 41 с.

Реакція імунної системи кролів на трансплантовані алогенні та ксеногенні мезенхімальні стовбурові клітин// А. Й. Мазуркевич, В. І. Журба, В.В. Ковпак, Ю.О. Харкевич// Наук. вісник НУБіП України:.- Вид-во НУБіП України, вип. 172. - Ч. 3.- 2012 р.- С.166 – 171

Малюк М.О. Цитогенетичний контроль мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку коня на ранніх пасажах культивування in vitro. А.Й. Мазуркевич, М.О. Малюк.// Ветеринарна медицина України. – 2014. – Т.6 (220) – с. 32-35

Журба В.І. Науково-експериментальне обгрунтування ефективності застосування стовбурових клітин для відновлення патологічно зміненого суглобового хряща у тварин: дис. …канд. вет. наук: Київ, 2013. - 130 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.