Каріотиповий аналіз мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку кролів за різних методів дисоціації клітинного моношару на ранніх пасажах культивування IN VITROА. Й. Мазуркевич, М. О. Малюк, Л. Ф. Стародуб, В. Б. Данілов

Анотація


Проведені нами дослідження свідчать, що в культурі стовбурових клітин, отриманих методом ферментативної дисоціації клітинного матеріалу, значно більша кількість клітин із порушеннями хромосом- ного апарату кількісного характеру (анеуплоїдія, поліплоїдія), порівняно із культурою стовбурових клітин, отриманих методом хелатуючої дисоціації клітинного матеріалу. Особливо виразно такі кількісні пору- шення проявляються в культурі клітин ІІІ і V пасажів. За результатами аналізу мікроядерного тесту встановлено, що в культурі стовбурових клітин, отриманих методом ферментативної дисоціації, кількість клі- тин із мутаціями значно перевищувала рівень спонтанного мутаге- незу, характерного для ссавців; в культурі клітин, отриманих методом хелатуючої дисоціації клітинного матеріалу, кількість таких клітин менша. Особливо це стосується мікроядерних і двоядерних клітин

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Глазко Т. Т. Мікроядерний тест у великої рогатої худоби / Т. Т. Глазко // Вісник аграрної науки. – 2001. – 39 – С. 45-48.

Джус П. П. Видоспецифічність дестабілізації каріотипів сільсько- господарських тварин за радіаційного та інфекційного впливу : автореф. дис…. канд. біол. наук : спец. 03.00.15 «Генетика» / П. П. Джус – Київ. – 2012. – 20 с.

Патент України на корисну модель № 86839. Спосіб прижиттєвого отримання кісткового мозку у дрібних тварин. / А. Й. Мазуркевич, М. О. Малюк, С. М. Ткаченко, Ю. О. Харкевич; заявник і власник Національний університет біоресурсів і природокористування України. - № u 2013 09303; заявл. 25.07.2013; опубл. 10.01.2014. Бюл. № 1, 2014 р.

Эрнст Л. К. Мониторинг генетических болезней животных в системе крупномасштабной селекции / Л. К. Эрнст, А. ?. Жигачев // – М., 2006. – 383 с.

Barch M. J. Cytogenetics labolatory manual. / M. J. Barch, T. Knutsen, J. L. Spurbeck // – Lippincot – Raven. – 1997. – 668 p.

Buzzard J. J. Karyotype of human ES cells during extended culture / J. J.Buzzard, N. M. Gough, J. M. Crook et al. // Nat. Biotechnol. 2004. – Т. 22. № 4. – Р. 381–382.

Inzunza J. Comparative genomic hybridization and karyotyping of human embryonic stem cells reveals the occurrence of an isodicentric X chromosome after long-term cultivation / J. Inzunza, S. Sahlén, K. Holmberg et al. // Mol. Hum. Reprod.

– 2004. – Т. 10. № 6. – Р. 461–466.

Matsyara T. Multinucleation and polypoloidization of aging human cells in culture/ T. Matsyara // Aging phenom. relation. differ. lebel. organ: Proc. Naito found symp. aging ( Tokio, Aug. 27-29, 1978)/- NEW YORK, London.1980. – P. 31- 38.

Meza-Zepeda L. A.High-resolution analysis of genetic stability of human adipose tissue stem cells cultured to senescence/ L. A. Meza-Zepeda, A. Noer, J. A. Dahl // J. Cell. Mol. Med. –2008. Т. –12. – № 2. – P. 553–563.

Moorhead P. S. Chromosome preparations of leukocytes cultured from human peripherical blood. / P. S. Moorhead, P. C. Nowell, W. I. Mellman et al // Exp. Cell Res. – 1960. – Vol. 20, N 3. – P. 613 – 616.

Murnane J. P. Telomere dysfunction and chromosome instability / J. P. Murnane // Mutat. Res. – 2012. – Т. 730. – № 1-2. – С. 28–36.

Pathak S. Telomere dynamics, aneuploidy, stem cells, and cancer (review) /

S. Pathak, A. S. Multani, C. L. Furlong et al. // Int. J. Oncol. 2002. Т. 20. № 3. С. 637–641.

Serakinci N. et al. Adult human mesenchymal stem cell as a target for neoplastic transformation / N. Serakinci, P. Guldberg, J. S. Burns et al.// Oncogene. 2004. – Т. 23. – № 29. – P. 5095–5098.

Shiras A. Spontaneous transformation of human adult nontumorigenic stem cells to cancer stem cells is driven by genomic instability in a human model of glioblastoma / A. Shiras, S. T. Chettiar, V. Shepal, G. Rajendran et al.// Stem Cells. 2007. – Т. 25. – № 6. – P 1478–1489.

Soukup T. Mesenchymal stem cells isolated from the human bone marrow: cultivation, phenotypic analysis and changes in proliferation kinetics / T. Soukur, J. Mokry, J. Karbanova et al. // Acta Medica (Hradec Kralove). – n 2006. –Т. 49. – № 1.

– P. 27–33.

Wang Y. Outgrowth of a transformed cell population derived from normal human BM mesenchymal stem cell culture / Y. Wang, D. L. Huso, J. Harrington et al.

// Cytotherapy. – 2005. – Т. 7. – № 6. – P. 509 – 519.

Xikum X. Observations on micronuclei germ cells / X. Xikum, S. Liming. et al.

// Zool. Res. – 1990. – Y. 11. - №4. – Р.343.

Zhang Z. X. Cytogenetic analysis of human bone marrow derived mesenchymal stem cells passaged in vitro / Z. X. Zhang, L. X Guan, K. Zhang et al.// Cell. Biol. Int. – 2007. – Vol. 31. № 6. – P. 645 – 648.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.