Вміст аміноглобулінів у сироватці крові свиноматок різних типів вищої нервової діяльностіА. В. Піхтірьова

Анотація


У статті наведені результати дослідження вмісту імуногло- булінів класів А, G та М у сироватці крові свиноматок з різними типами ВНД. Встановлено, що у сироватці крові свиноматок із сильним врівноваженим рухливим типом ВНД вміст Ig. A виявився на  38,04-44,57

%, Ig. G – на 1,89-7,26 %, Ig. M – на 14,89-16,92 % вищім, ніж даний показник у сироватці крові свиноматок з іншими типами ВНД.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Афонський С. ?. Биохимия животных / С. ?. Афонский – М.: Высшая школа, 1970. – 612 с.

Кононський О. І. Біохімія тварин: підручник / А. І. Кононський – К.: Вища школа, 2006. – 454 с.

Патент МПК (2012.01) А01К 1/00 України на корисну модель № 78853 UA. Спосіб визначення типологічних особливостей вищої нервової діяльності свиней різних вікових груп у виробничих умовах / Камбур М. Д., Замазій А. А., Піхтірьова А. В./ №u2012 07041; Заявник та патентоволодар — Сумський національний аграрний університет; Заявл. 11.06.2012; Опубл. 10.04.2013, бюл. № 7/2013

Физиология сельскохозяйственных животных / А. Н. Голиков, Н. У. Базанова, З. К. Кожебяков и др.; под ред. А.Н. Голикова. – 3-е изд. – М.: Агропромиздат, 1991. – 432 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.