Залежність вмісту магнію в крові корів від пори року та тонусу автономної нервової системиDOI: http://dx.doi.org/10.31548/ujvs2019.01.038

Elena Zhurenko, Valentin Karpovsky, Alexander Danchuk, Victor Trokoz, D Kryvoruchko

Анотація


Наведено результати досліджень впливу тонусу автономної
нервової системи на вміст Магнію в крові корів влітку і узимку. Мета роботи
полягала у встановленні залежності вмісту Магнію в крові корів від пори року та
тонусу автономної нервової системи. Тонус автономної нервової системи корів
визначали за допомогою тригеміновагального тесту. Відповідно до отриманих
результатів, тварину відносили до нормо-, симпатико- чи ваготоніків. За
результатами дослідження тонусу автономної-нервової системи було
сформовано 3 дослідні групи, по 4 тварин у кожній. У першу групу входили
тварини–нормотоніки, у другу – ваготоніки, у третю – симпатикотоніки.
Матеріалом для досліджень слугували зразки крові тварин, отримані з яремної
вени. Відбір крові проводили двічі, улітку і зимою. У цільній крові визначали вміст
Магнію методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії в полум’яному
режимі. Ступінь збудливості симпатичної та парасимпатичної нервової
системи за результатами тригеміновагального рефлексу в корів ваго- та
симпатикотоніків достовірно не лімітує вміст Магнію у їх крові незалежно від
пори року. Тоді, як у тварин-нормотоніків вегетативний статус достовірно
впливає на вміст металу в крові – η2х=0,26 (p<0,05) влітку, тоді як взимку цей
вплив недостовірний.
Дослідження тонусу автономної нервової системи за допомогою
тригеміновагального тесту дозволяє достовірно визначати приналежність
корів відповідно до тонусу автономної нервової системи. Отримані дані
можуть свідчити про відсутність вегетативних регуляторних механізмів
регуляції вмісту Магнію у крові корів.
Ключові слова: корови, типи вищої нервової системи, тонус автономної
нервової системи, тригеміновагальний тест, Магній


Повний текст:

PDF

Посилання


Bel'kevich, I.A. (2016). Poligipomikroelementozy zhivotnykh [Polyhypomicroelementozy of animals]. RVZH SKHZH, 1, 24-28 [in Russia].

Vlіzlo, V. V. Fedoruk, R. S. Ratich, І. B. (2012). Laboratornі metodi doslіdzhen' u bіologії, tvarinnictvі ta veterinarnіj medicinі [ Laboratory methods of research in biology, livestock and veterinary medicine] L'vіv: SPOLOM.764 [in Ukrainian].

Danchuk, O. V., Karpovskyi, V. I., Postoi, R. V., Trokoz, V. O. (2017). Vzaiemozviazky ta vplyv korkovykh protsesiv na aktyvnist superoksyddysmutazy v erytrotsytakh svynei za tekhnolohichnoho stresu [Interconnections and the effect of cortical processes on the activity of superoxide dismutase in pig red blood cells due to technological stress]. Naukovo - tekhnichnyi biuleten Derzhavnoho naukovo doslidnoho kontrolnoho instytutu veterynarnykh preparativ ta kormovykh dobavok i Instytutu biolohii tvaryn, 18, 2. 13-17 [in Ukrainian].

Danchuk, O. V. Karpovs'kij V.І. Trokoz V.O Postoj R.V.(2017). Mehanіzmi reguljacії vmіstu kortizolu v sirovatcі krovі svinej pri stresі [ Mechanisms of regulation of cortisol content in blood serum of pigs under stress] Fіzіologіchnij zhurnal. - Physiological journal 63,6, 60-65 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.15407/fz63.06.060

Karpov'kyj, V. I., Mazurkevych, A. J., Kryvoruchko, D. I. (2014). Kortikal'nі mehanіzmi reguljacії adaptacіjnih reakcіj korіv na dіju podraznikіv [Cortical mechanisms of regulation of adaptive reactions of cows to the action of irritants], Monograph. Kyiv, 279 [in Ukrainian].

Trokoz, V.O. (2017). Vpliv tonusu avtonomnoї nervovoї sistemi na aktivnіst' sistemi antioksidantnogo zahistu u organіzmі svinej [Influence of the tone of the autonomic nervous system on the activity of the antioxidant system in the pig] Naukovij vіsnik Nacіonal'nogo unіversitetu bіoresursіv і prirodokoristuvannja Ukraїni. Serіja: Veterinarna medicina, jakіst' і bezpeka produkcії tvarinnictva. - Scientific herald of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine. Series: Veterinary Medicine, Quality and Safety of Livestock Products, 273. P. 191-196 [in Ukrainian].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.