Поширення криптоспоридіозу великої рогатої худоби у господарствах Київської та Житомирської областей



DOI: http://dx.doi.org/10.31548/ujvs2019.01.044

Vitaliy Zhurenko, Natalia Soroka, Elena Zhurenko

Анотація


Аналіз літературних даних та власні дослідження свідчать про
значне поширення криптоспоридіозу у господарствах. Існують літературні
дані щодо епізоотології криптоспоридіозу тварин у різних областях України,
зокрема Чернігівській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Луганській, Львівській.
Найчастіше криптоспоридій виявляли в господарствах, де реєстрували
захворювання телят із симптомами діареї. За дослідження фекалій телят у зоні
Українського Полісся, ооцисти були виявлені у 16 господарствах із 17 обстежених.
Ураженість телят найпростішими досягала 27–73 %, а в шести господарствах –
100 %. За результатами досліджень встановлено, що збудником криптоспоридіозу
великої рогатої худоби у господарствах Київської та Житомирської областей є
Cryptosporidium parvum. За результатами копроовоскопічних досліджень виявили,
що максимальна екстенсивність інвазії у тварин господарств Київської області
становила 44,5 %. Водночас ураженість молодняка великої рогатої худоби
криптоспоридіями відмічали у господарствах Васильківського району, що становило
65,4 %, Броварського району 65,5 % та Бородянського району – 56,3 %. У господарствах
Житомирської області екстенсивність інвазії у тварин становила 52,2 %, що на 7,7
% вище, ніж у Київській області. Відмічено, що висока ураженість криптоспоридіями
телят спостерігалась на 7 та 14 добу захворювання, при екстенсивності інвазії –
100 та 84 % відповідно. Низьку екстенсивність інвазії відмічали у телят 35 добового
віку – 44 %. Так пік ураженості збудником тварин припадав на зимовий період, де
екстенсивність інвазії становила 77,5 %, а інтенсивність інвазії – 96,16 ± 1,89 ооцист
криптоспоридій. Навесні у 58 інвазованих, тварин екстенсивність інвазії становила
72,5 %, за інтенсивності інвазії – 92,91 ± 1,99 ооцист криптоспоридій в 10 полях зору
мікроскопа. Спад інвазії у тварин реєстрували влітку (ЕІ ‒ 56,2 %) та восени (ЕІ ‒ 65 %).
Ключові слова. велика рогата худоба, криптоспоридіоз, поширення, екстен-
сивність, інтенсивність, інвазія


Повний текст:

PDF

Посилання


Akbaev, M. Sh, Moskalev, V. G, & Ermilov, I. V. (2014). Novye preparaty pri gel'mintozah zhvachnyh [New preparations at helminths of ruminants]. Veterinarija - Veterinary science, 1, 11 [in Ukrainian].

Zhurenko, V. V. (2016). Vpliv zbudnika kriptosporidіozu teljat na bіohіmіchnі pokazniki sirovatki krovі [Influence of cryptosporidiosis activator of calves on biochemical parameters of blood serum] // Scientific Bulletin of LNUVM and BT named after S.Z. Gzhytsky, 18, 3 (70), 100-102 [in Ukrainian].

Björkman, C., Lindström, L., Oweson, C. et al. (2015). Kriptosporidijnye infekcii u stada molochnyh teljat [Cryptosporidium infections in suckler herd beef calves] 42, 1108-1114.

https://doi.org/10.1017/S0031182015000426

Nikitin, V. F. (2015) Koproskopicheskaja diagnostika kriptosporidioza i jejmerioza teljat [Koproskopicheskaya diagnostics of cryptosporidiosis and eimerioza calves Veterinary science] Vet. World, 9, 27-30.

Rekha, H. K. M., Puttalakshmamma, G. C., D'Souza, P. E. (2016) Sravnenie razlichnyh metodov diagnostiki dlja vyjavlenija riptosporidioza u krupnogo rogatogo skota [Comparison of different diagnostic techniques for the detection of ryptosporidiosis in bovines], Vet. World, 9, 231-215.

https://doi.org/10.14202/vetworld.2016.211-215


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.