Архіви2015

№ 227 (2015): (англ)

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Збірник присвячений 95-річчю заснування факультету ветеринарної медицини та 75-річчю з дня народження доктора ветеринарних наук, професора, член-кореспондента НААН України,
Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії наук вищої освіти України А. Й. Мазуркевича.

№ 227 (2015): (укр)

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Збірник присвячений 95-річчю заснування факультету ветеринарної медицини та 75-річчю з дня народження доктора ветеринарних наук, професора, член-кореспондента НААН України, Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії наук вищої освіти України А. Й. Мазуркевича.

 

№ 217 (2015): Частина 1 (англ)

До збірника ввійшли статті, що висвітлюють актуальні проблеми морфології, розглянуті науковцями за останні роки. Збірник присвячено 95-річчю із дня заснування кафедри анатомії тварин імені академіка В.Г. Касьяненка.

№ 217 (2015): Частина 1(укр.)

До збірника ввійшли статті, що висвітлюють актуальні проблеми морфології, розглянуті науковцями за останні роки. Збірник присвячено 95-річчю із дня заснування кафедри анатомії тварин імені академіка В.Г. Касьяненка.


2013

№ 188 (2013): Частина 1 (укр)

У збірнику вміщено статті, що висвітлюють актуальні проблеми морфології тварин та історії ветеринарної медицини, які одержані науковцями останніми роками. Збірник присвячено 115-річчю Національного університету біоресурсів і природокористу-вання України та 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора С.Ф.Манзія.