№ 217 (2015)

Частина 1 (англ)

До збірника ввійшли статті, що висвітлюють актуальні проблеми морфології, розглянуті науковцями за останні роки. Збірник присвячено 95-річчю із дня заснування кафедри анатомії тварин імені академіка В.Г. Касьяненка.

Зміст

Статті

M. M. Stegney
PDF
B. V. Borisevich, V. V. Lisova, V. V. Gunich, O. S. Yushkova
PDF
P. N. Gavrylin, M. A. Lieshchova, Djallal Eddine Rahmoun
PDF
A. I. Gazizova, N. B. Ahmetzhanova, L. M. Murzabekova
PDF
S. E. Garkusha, N. V. Filipenko
PDF
S. E. Garkusha, I. V. Shornolutska
PDF
L. P. Goralsky, I. M. Sokulsky, Ya. Yu. Veremchuk
PDF
K. I. Grom, O. P. Melnyk
PDF
S. V. GURALSKA
PDF
M. Dgebuadze
PDF
N. V. DYSHLYUK
PDF
A. O. Zhuk
PDF
I. P. Zakrevskaya
PDF
V. A. Karanasheva, M. H. Tlakadugova, A. A. Pshukova, A. A. Vologirov
PDF
I. M. Kovalyova, O. P. Melnyk
PDF
I. KOVALCHUK
PDF
V. K. Kostyuk, A. V. Voloshchuk, V. K. Chepil
PDF
T. F. КOT
PDF
G. Levkin, K. Dzyubina, N. Kolychev, B. Semchenko
PDF
P. O. Lutsenko
PDF
Т. А. Mazurkevych
PDF
O. M. MAKSIMENKO, V. K. KOSTYUK
PDF
O. O. Melnyk
PDF
O. P. Melnyk, N. V. Druz
PDF
V. P. Nikitov, O. P. Melnyk
PDF
O. S. Pasnichenko, S. A. Tkachuk
PDF
O. PETROVSKYJ
PDF
E. M. Pshukova, A. F. Budnik
PDF
S. K. Rudyk,, O. B. Hlukhy
PDF
N. M. Soroka,, S. L. Goncharov
PDF
D .A. Starchik
PDF
Zh. G. Stegney
PDF
Y. G. Storchak
PDF
A. M. Tybinka
PDF
V. T. Khomych, A. V. Kostiuk
PDF
O. V. Shatkovska
PDF
I. V. Yatsenko, R. S. Abuznaid Karem, O. M. Getmanets
PDF
I. V. Yatsenko, V. M. Kirichenko, O. M. Getmanets
PDF
I. V. Yatsenko, K. A. Shevchenko, O. M. Getmanets
PDF
V. FULGA, O. MAZURU, V. DAVID, L. RUDICO, V. MAZURU, L. SAPTEFRATI
PDF
V. FULGA, O. MAZURU, V. DAVID, L. RUDICO, V. MAZURU, L. SAPTEFRATI
PDF
E. PASICKA
PDF
E. PETROVOVA, L. MEDVECKY, M. GIRETOVA, L. KRESAKOVA, K. VDOVIAKOVA, M. MALOVESKA, J. TELEKY
PDF
L. RUDICO, V. FULGA, O. MAZURU, V. DAVID, V. MAZURU, L. SAPTEFRATI
PDF