№ 188 (2013)

Частина 3 (англ)

Зміст

Статті

L. V. Adamenko
G. V. Boyko, N. I. Boyko, M. O. Mitsevskyy
G. V. Boyko, O. V. Shevchenko
V. I. Borodynya, V. B. Goncharenko
V. V. Vlizlo, O. I. Pristupa
S. S. Derkach, A. A. Valchuk, O. S. Ponomarev
U. V. Zuk, L. G. Stetsyura, A. Boboshko
I. V. Zabarna, O. M. Yacubchak
S. Y. Znahovan, V. M. Bagel
V. I. Karpovsky, D. I. Kryvoruchko, R. V. Wait, A. Landsman, R. V. Shumak
L. V. Klich, V. B. Duhntskyy
A. Yacubchak, L. Kondrasiy
N. I. Kosyanchuk, A. I. Tutun
B. V. Kryshtoforova
N. N. Kuevda
V. V. Lemeschenko, N. S. Kuzina
T. P. Lokes-Krupka, M. I. Tsvilihovskyy
T. A. Mazurkevych
A. Y. Mazurkevych, L. V. Kladnicka, V. V. Kovpak
M. P. Ostapyuk, N. A. Mezhenska, O. M. Yacubchak
A. O. Mezhenska
M. P. Nischemenko, M. M. Samoray, O. A. Poroshynska, L. S. Stovbetska, A. A. Emelianenko
M. M. Obruch
T. A. Palyuh, T. V. Nemova, M. I. Tsvilihovskyy
I. I. Panikar, V. L. Kovalenko
S. B. Perederiy, I. V. Lawrinenko, A. A. Perederiy, M. S. Kone, I. A. Zhernosik
A. Y. Samojlenko, V. I. Eremets, T. A. Skotnikova, L. A. Neminuschiy, N. K. Eremets, I. V. Bobrovskaya, L. S. Lyulkova
A. Y. Samojlenko, V. I. Eremets, L. A. Neminuschiy, T. A. Skotnikova, I. V. Pavlenko, I. V. Bobrovskaya, E. E. Shkolnikova
L. M. Stepchenko, S. G. Carol
K. Y. Palyshnyuk, S. A. Tkachuk
S. A. Tkachuk
A. I. Tutun, N. I. Kosyanchuk, Z. S. Miskevich
O. Yakymchuk, N. I. Ivanchenko, M. O. Marynyuk, M. I. Tsvilihovskyy
A. Yakubchak, I. M. Derkach
A. Yakubchak, V. A. Zahrebelny, L. V. Adamenko
A. Yakubchak, L. A. Olenich, T. V. Taran
A. A. Antipov, V. P. Goncharenko, V. S. Shahenko, O. V. Kulinich, O. O. Sisak
M. V. Galat
V. Lytvyn, V. M. Lytvynenko, V. V. Polischuk, N. H. Sorokina
V. M. Litvinenko, A. S. Salad
V. P. Litvin, V. Polischuk, V. Litvinenko, A. Homzikov, V. V. Miller
A. P. Litvinenko
M. P. Prus, O. V. Kruchynenko, A. M. Shabalin
M. P. Prus, V. Perina
L. M. Solovyov, I. V. Doha
S. V. Mitrofanov, N. Soroka
M. P. Prus, M. V. Shaydyuk, A. V. Zaharchuk