№ 188 (2013)

Частина 4 (англ)

Зміст

Статті

О. V. Zhurenko
PDF
I. M. Balyaschuk, P. K. Solonin
PDF
G. V. Boiko, Y. V. Boiko, R. A. Strilets
PDF
B. V. Borisevich, E. S. Shatsylo
PDF
B. V. Borisevich, О. V. Bondarenko, I. O. Yushkova
PDF
B. V. Borisevich, E. S. Shatsylo
PDF
B. V. Borisevich, K. A. Chumakov, I. O. Yushkova
PDF
A. P. Veresenko
PDF
V. A. Grishchenko, V. A. Tomchuk
PDF
H. D. Humenyuk
PDF
H. D. Humenyuk, H. V. Babenko
PDF
J F Demidenko, V. P. Romanenko
PDF
A. V. Dudash, L. Yu Kirilenko, Yu Yu Tsmur
PDF
O M. Zhovnir, O. I. Horbatyuk, V P Ryzhenko
PDF
O V. Zhurenko, G A Lemeshko
PDF
A. A. Zamaziy
PDF
M O Zakharenko, V. A. Kovalenko, A S Yaremchuk
PDF
D O Zubov, A A Kostogriz, O. V. Soloduha
PDF
I. G Kiselev
PDF
V. V. Klymchuk,, P. M. Bezditny, V. P. Sukhonos
PDF
V. V. Kostyuk, N G Sorokin
PDF
V. V. Lemeshchenko, B. V. Krishtoforova
PDF
M. V. Lutsenko, M P. Petrushko
PDF
M. O. Maliuk
PDF
M. M. Omelianenko, S E Harkusha, O. V. Ulyzko
PDF
M. M. Omelianenko, S E Harkusha, S. O. Sikorski
PDF
O. F. Petrenko, M S. Sholoiko
PDF
M. L. Radzyhovskyy
PDF
V. P. Ryzhenko, G F Ryzhenko, O I Gorbatyuk, V A Andriyaschuk, О. M Zhovnir, A V Rudoi, S M Tobacco, T N Mazyhula, P P Kamechuk,, N A Teplyuk, L S Milko, V V Ryzhenko
PDF
T O. Romanyshyna
PDF
O. V. Rudoi, O. I. Gorbatyuk, V. P. Ryzhenko
PDF
A. J. Samujlenko, A. A. Denisov, V. I. Eremets, E A. Denisova
PDF
T. P. Skobelskay, V. V. Lemeshсhenko
PDF
M. V. Skripka, I. M. Samchenko
PDF
V. M. Sokolyuk, D. A. Zasyekin, P. K. Boiko
PDF
M. M. Stegney
PDF
A. I. Yatusevich, A. M. Subbotin, E. L. Bratushkina, V. A. Samsonovich
PDF
T. M. Suprovich, M P. Suprovich
PDF
О. О. Tarasenko
PDF
S. I. Usenko
PDF
O. M. Fedets, N. Y. Kulay, Y. O. Karkoshkina
PDF
V. T Homych, N. V. Dyshlyuk
PDF
L I. Shendrik, Y. A. Huhosyan, A M Hromyhina
PDF
S. N. Tiutiun
PDF
N. V. Tyupina
PDF
L. Yu. Hyzhnya
PDF