Інформація про автора

Kukhtin, M. D., Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Україна