Напрями вдосконалення адміністрування землекористування з врахуванням вимог екологічної безпекиDOI: http://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2018.04.04

І. Kupriyanchyk, L. Svyrydova

Анотація


З’ясовано, що загальний індекс якості державного адміністрування землекористування в Україні становить 15,5 бала, за яким їй належить 76 місце із 186 держав. Доведено, що його якість визначається взаємоузгодженістю складових управлінського процесу: правової, регуляторної, фіскальної та інформаційно-управлінської. Детально розкрито сутність екологічних і економічних інструментів земельного адміністрування, що спонукають землевласників і землекористувачів до раціонального використання земель за допомогою фінансово-кредитних, фіскальних, цінових, дотаційних, контрольних та інших інструментів. Визначено, що землеохоронна діяльність має фінансуватись із державного бюджету, з прибутку господарюючих суб’єктів, з екологічних, економічних і страхових фондів, надання банківських кредитів. З метою підвищення відповідальності землевласників і землекористувачів за дотримання екологічних вимог у господарській діяльності запропоновано впровадження землевпорядних регламентів та економічних санкцій. Наведено напрями вдосконалення адміністрування землекористування з врахуванням вимог екологічної безпеки.

Ключові слова: еколого-економічні інструменти, адміністрування землекористування, економічне стимулювання, екологічна безпека.


Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Golyan V.A. (2010). Problemy finansovo-ekonomichnoho rehulyuvannya zemlekorystuvannya v suchasnykh umovakh. [The problems of financial and economic regulation of land use in the present conditions]. Materials of the International Scientific Conference Kyiv, October 28, 2010, р 42-44.

Danylyshyn B. M. (2008). Ekolohichna skladova polityky staloho rozvytku. [Environmental component of sustainable development policy]. Monograph, 256 p.

Dorosh O.(2012). Metodolohichni zasady okhorony zemelʹ v Ukrayini. [Methodological principles of land protection in Ukraine]. Land Bulletin, 8, p. 19–23.

Kuriltsiv R.M,(2017). Intehrovane upravlinnya zemlekorystuvannyam v konteksti staloho rozvytku: teoriya, metodolohiya, praktyka . [Integrated land use management in the context of sustainable development: theory, methodology, practice]. Dissertation, 488p.

Martyn A.(2009). Ekonomichne rehulyuvannya zemelʹnykh vidnosyn: yak vypravyty nedoliky? [Economic regulation of land relations: how to correct shortcomings?]. Land Bulletin, 6, p22-29.

Moshenets I.V.(2008). Finansovo-orhanizatsiynyy mekhanizm pryrodookhoronnoyi diyalʹnosti. [Financial and organizational mechanism of environmental activity]. Bulletin of the Sumy National Agrarian University, 1. P. 408-415. (Series "Finance and Credit").

On environmental protection: Law of Ukraine dated May 25, 1991 No. 1264-XII // Database "Legislation of Ukraine" / The Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

Khvesik M.A, Golyan V.A and Krysak A.I.(2007). Instytutsionalʹni transformatsiyi ta finansovo-ekonomichne rehulyuvannya zemlekorystuvannya v Ukrayini.[ Institutional Transformation and Financial and Economic Regulation of Land Use in Ukraine]. Monograph, 522p.

Tretyak A. M. (2012) Ekolohiya zemlekorystuvannya: teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannya ta administruvannya. [Land use ecology: theoretical and methodological foundations of formation and administration]. Monograph, 440p.

Tretyak A. M. and Dorosh O.S.(2006). Upravlinnya zemelʹnymy resursamy.[ Land Management]. Tutorial, 360p.

Dale P. and McLaughlin (1999)Land Administration. Oxford University Press, 184 p.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.